Vítejte na webových stránkách, kde se píše jen a jen
o vodních obilných mlýnech

 

Našim cílem je vytvořit databázi vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Nápad čekal na svou realizaci přes deset let a nakonec se ho ani ne za půl roku za pomoci několika nadšenců a kolegů (viz poděkování na stránce o autorech) podařilo uskutečnit. Veliké díky patří také prvnímu sponzorovi -  firmě Fulgur v zastoupení Ing. Milana Růžičky, jenž projekt podpořil krátce poté, co nevyšlo financování z grantu. Poděkování je třeba vyslovit i velice šikovným programátorům z firmy Impire, kteří dokonale splnili, a nadále plní, každé autorovo přání.

Vážení molinologové, majitelé mlýnů, turisté a Vy další, které vodní mlýny fascinují stejně jako nás. Doufáme, že nám pomůžete do databáze „nasypat“ všechny vodní mlýny co se jich po Čechách, Moravě a Slezsku nachází. Máme na mysli opravdu všechny, i ty dávno neexistující nebo ty, které již ztratily svou starobylou tvář. Mezi nejžádanější však patří především mlýny, jež dosud disponují strojním vybavením, vodním motorem či jsou z architektonického hlediska zajímavé. Rádi ovšem přijmeme jakékoliv mlýny v ČR, protože i ty zřícené či dnes nevhodně přestavěné mohou mít za sebou úžasnou historii nebo disponovat množstvím dochovaných dobových fotografií... Před přidáním Vašeho prvního mlýna Vám doporučujeme zaregistrovat se, abyste později mohli vložené informace editovat (při vyplňování malé i velké karty mlýna prosím dbejte pokynů nápovědy a našeho desatera).

Na závěr úvodní stránky předkládáme výzvu k pomoci při financování projektu. Každý sponzorský dar bude využit na vylepšení stránek a jejich provoz. Případní zájemci o sponzorství naleznou kontakt na autora a číslo konta zde.

Za příspěvek na stránky děkujeme Ing. Václavu Liškovi (http://www.pamatkovakomora.cz), Svazu průmyslových mlýnů České republiky a dalším příznivcům.

Stránky jsou chráněny autorským právem podle licence creative commons!

         

                                        Licence Creative Commons                         

    Admin doporučuje no limit webhosting