Horúčosť v auguste ničomu neškodí,
iba čo sa mlynár po potoku brodí.
(slovenská pranostika)

Poslední změny

1 531 1061 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1590 2120