Abimelech šel až k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku.
(Sd 9, 53)

Poslední změny

1 531 1060 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1590 2119