Lup, seber, zpátky do pytle, ukradni hodně ve mlýně.
(německé pořekadlo)

Poslední změny

1 528 1054 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1581 2107