Když se mlynáři bouří,
musí se zavázat jejich pytle.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 528 1054 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1581 2107