Když pes najde kousek masa, neptá se, zda je z rychtářovy krávy
nebo mlynářova osla.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 460 920 1379 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1838