Osel, který otáčí mlýnem na zrní,
nemůže ještě otáčet mlýnem na sádru.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 182 183 184 185 186 187 188 277 553 828 1104