Lup, seber, zpátky do pytle, ukradni hodně ve mlýně.
(německé pořekadlo)

Poslední změny

1 531 1061 1590 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 2120