Stojící mlýn nemele mouku.
(holandské přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 190 379 567 756