Když mlynář vyjde ze mlýna, tak je na obecním pozemku.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 458 915 1372 1829