Mlynář, publikán, směnárník a lichvář
jsou čtyři evangelisté Lucifera.
(holandské přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 6 232 463 693 924