Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých.
(Mk 9, 42)

Poslední změny

1 383 384 385 386 387 388 389 444 886 1329 1771