Hodně do kamena řádně zamílat,
aby pan otec nemusel proklínat.
(pořekadlo z Bohutínského mlýna čp. 22)

Poslední změny

1 384 385 386 387 388 389 390 449 896 1344 1791