Kde najdeš mouku, můžeš hledat i špek.
(rumunské přísloví)

Poslední změny

1 478 479 480 481 482 483 484 611 1222 1832 2442