Horúčosť v auguste ničomu neškodí,
iba čo sa mlynár po potoku brodí.
(slovenská pranostika)

Poslední změny

1 481 482 483 484 485 486 487 528 1054 1581 2107