Kde stojí dráb, otáčí se mlýn ztěžka.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 6 7 8 510 1018 1527 2035