V olejném mlýně se olejnému semínku nedaří o nic lépe
než semeni plevele, které je pod ním.
(lužické přísloví)

Poslední změny

1 350 549 550 551 552 553 554 555 699 1047 1396