Mlynářské svině mohou dobře prospívat,
jsou krmeny z pytlů sedláků.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 277 553 733 734 735 736 737 738 739 828 1104