Jak meleš, tak budeš jíst.
(řecké přísloví)

Poslední změny

1 510 958 959 960 961 962 963 964 1018 1527 2035