Stans mola, surda nola, sterilis vola, et schola sola,
quatuor haec dominis non placuere suis.
(latinské přísloví)

Inventurní popisy velkostatků

Popisy jsou vyhotoveny s podrobnými údaji k objektům výrobní povahy, navazují na sebe v časové posloupnosti, díky které lze sledovat technologické i stavební změny objektů.

 

Inventurní popisy jsou uloženy v oblastních archívech.