Kněžské děti a mlynářův dobytek prospívají,
to druhé vždy, to první skoro nikdy.
(pruské přísloví)

Inventurní popisy velkostatků

Popisy jsou vyhotoveny s podrobnými údaji k objektům výrobní povahy, navazují na sebe v časové posloupnosti, díky které lze sledovat technologické i stavební změny objektů.

 

Inventurní popisy jsou uloženy v oblastních archívech.