Stavět mlýn kvůli jedné měřici zrní.
(německé rčení)

Malešovský, Panský mlýn

Malešovský, Panský mlýn
13
Malešov
285 41
Kutná Hora
Malešov
49° 54' 40.2'', 15° 13' 14.5''
Mlýniště bez mlýna
Vrchnostenský mlýn přímo pod malešovskou tvrzí mezi Malým a Velkým malešovským rybníkem. Provoz ukončen patrně kolem poloviny 19. stol., mlýniště dnes leží na pomezí přehrady a souše.
Pod Velkým malešovským rybníkem ležela dvě další pozoruhodná vodní díla - tzv. Fabrika, poté velká pila Pod hutským (později zde zřízena i elektrárna) a o něco níže Rouršmída (Rohrschmidt), kde byly vodou poháněné vrtáky na potrubí a hlavně. Obě však nikdy nesloužily jako mlýny na obilí a dnes jsou zatopeny Malešovskou přehradou.
300 m západně od kostela sv. Václava v Malešově
Vrchlice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na II. vojenském mapování patrně zakreslen chybně více východně (pakliže se nejedná o další mlýn v Malešově)

1790 František Jonáš (Gruntovní kniha Panství Malešov)

1808-1817 mlynář Jonáš a Kateřina Venclovi, stárek Jan Štěpánek, mládek Jan Pomajzl

1824 mlynář Johan Čarda

1846 četnický strážmistr v.v. František Heinrich

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1852 hajný v.v. Josef Vepřek

1859 lesní v.v. František Tauber

1874 vdova Josefa Tauberová

1877 dělník Josef Pech

1880 Marie Pivoňková

1889 Joef a Antonie Havelkovi

1898 Marie Nováková, schovanka lesního Taubera

1900 Lidmila Heinrichová, dcera četnického strážmistra

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

(Jandákovi mlýn nikdy nevlastnili. V citované knize je chyba) (RŠ)

1974 Pavla Vetešníková

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jonáš
 • Vencl
 • Čarda
 • Havelka

Historie mlýna také obsahuje:

1790 František Jonáš

1808-1817 mlynář Jonáš  Vencl

1824 Jan Čarda

1846 František Heinrich

1852 Josef Vepřek

1859 František Tauber

1874 Josefa Tauberová

1877 Josef Pech

1880 Marie Pivoňková

1889 Josef Havelka

1898 Marie Nováková

1900 Lidmila Heinrichová

1974 Pavla Vetešníková

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      francouzský kámen o prům. 0,95 m
      špičák o prům. 0,79 m
      Zaniklý
      • pila
      • rybník
      Rybník napájí se vvodou, přicházející spodním náhonem od rybníka Hamerníku, rybník je spojen dřevěnou rourou v hrázi položenou s druhou nádržkou před samým mlýnem se nacházející, která jest majet majetkem velkostatku Malešovského. Z nádržky vvede se voda dřevěným žlabem 1,65 m širokým ku stavidélkám před vodními koly. Stavidélka jsou tři, každé 0,44 m široké a nad prahem 0,42 m vysoké, skrze ně vede se voda dřevěnými žlábky na tři kola na svrchní vodu.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1889: 3 kola na svrchní vodu
      nejhořejší: mezi věnci 0,685 m široké, 0,21 m hluboké, rozteč mezi lopatkami 28 cm, poloměr 1,81 m
      prostřední: mezi věnci 0,685 m široké, 0,22 m hluboké, rozteč 27 cm, poloměr 1,79 m
      spodní: mezi věnci 0,685 m široké, 0,21 m hluboké, rozteč 27 cm, poloměr 1,68 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1889: 3 kola na svrchní vodu
      nejhořejší: mezi věnci 0,685 m široké, 0,21 m hluboké, rozteč mezi lopatkami 28 cm, poloměr 1,81 m
      prostřední: mezi věnci 0,685 m široké, 0,22 m hluboké, rozteč 27 cm, poloměr 1,79 m
      spodní: mezi věnci 0,685 m široké, 0,21 m hluboké, rozteč 27 cm, poloměr 1,68 m
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJosef Jirousek
      NázevVodní mlýny na Kutnohorsku
      Rok vydání2019
      Místo vydáníŽehušice
      Další upřesněnís. 78-80
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Jirousek
      NázevVodní mlýny na Kutnohorsku
      Rok vydání2019
      Místo vydáníŽehušice
      Další upřesněnís. 78-80
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      28.6.2017 15:17 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2.12.2020 19:01