Běží jako mlynářský kůň.
(holandské přirovnání)

Bezdědovický mlýn

Bezdědovický mlýn
5
Bezdědovice
38801
Strakonice
Bezdědovice
49° 26' 41.8'', 13° 52' 36.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn u železniční zastávky, pocházející údajně z roku 1608 (doložen ale až 1640), dnes zachována pouze obytná část, mlýnice ubourána, z pily jsou zříceniny.
350 m západně od kapličky v Bezdědovicích
Závišínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1608 Řehoř Kolář u soudu v Blatné prohlašuje, že mlýn je jeho a že ho sám vystavěl

1612 Matouš Kolář ho za 60 kop prodal hraběti Václavovi z Rozdražova, majiteli Blatné

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1640  mlynář Sv. Dobšický

1654 Berní rula - mlýn o jednom kole a pile, Šimon mlynář

1740 Tereziánský katastr: mlýn o 2 kolech a 3 stoupách na nestálé vodě

1765 mlýn připomínán

Václav Suchomel (1739-1805) s  manželkou Barborou (1745-1788, zemř. na rakovinu prsu)

26.9.1787 mlýn od vrchnosti emfyteuticky odkoupen, roční činže 124 zl. ve čtvrtletních splátkách, mlynář povinen udržovat náhon

1788-1809 syn Jan Suchomel s Františkou, dcerou mlynáře Mourka ze Lhotky

1809 Josef Havlík s manž. Marií, dcerou sedláka Jakuba Limbocha z Paračova

1831- syn Jan Havlík (1809-1885, zemř. na tuberkulózu) s manž. Barborou, dcerou mlynáře Sudy z Metlí

syn František s manž Johannou Vohryzkou ze Sedlice se přestěhoval na mlýn v Hodáni

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1852 k Barboře Havlíkové (1836) se přiženil Antonín Hájek (1826), syn pekařského mistra z Blatné, převzal mlýn

listopad 1872 syn Štěpán (1856) rozmačkán vodním kolem

1876 stížnost na bezdědovického mlynáře Antonína Hájka, který si přestavěl jez, čímž omezil přítok na pilu v Hodáni

syn Antonín Hájek ml. s Marií dcerou šenkýře a řezníka Josefa Mráze z Rožmitálu

1889 z mlýna se platí do důchodu blatenského velkostku 52 zl. ročně

při vyvazení z poddanství mlynář platí ročně 2 zl. 83 kr., naopak panství vyplácí mlynáři 1 zl. 46 kr. náhradou za povinnost dovážet mlýnský kámen

potok, jez i náhon zůstává majetkem knížete Hildprandta

1896 mlýn vede kočí Václav Janovský, jeho syn Josef zde pracuje jako mlynářský tovaryš

1898 mlýn přestavěn (letopočet ve štítu)

1911 František Hajšman

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1914 od Františka Hajšmana zakoupil mlýn s pilou mlynář František Scheinherr z Pustého mlýna v Blatné (mlýn stále spravuje V. Janovský až do r. 1921)

1915 František Šeinherr

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1921 postavena nová pila s dvěma katry, sámovačkou a šindelkou, s mlýnem propojena transmisemi

1921 po odchodu V. Janovského mlýn vede bratr Františka Scheinherra Eugen

Na pile pracovalo 15 lidí, na mlýně 4

1930 Marie Scheinherrová

1938-1940 namísto 2 kol instalována turbína

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

posl. mlynář Eugen Scheinherr s Marií roz. Komanovou z Hajan

před 1948 ve mlýně zřízen obchod s potravinami

1949 pila znárodněna  a zařazena do n.p. Chodské pily

1950 uzavřen mlýn

1950 koloniál  převeden pod správu západočweského konzumního družstva

21.5.1953 Eugen Scheinherr odsouzen na 10 let za neoznámení pokusu o přechod hranic, zemřel ve výkonu trestu v Leopoldově ve věku 58 let

1963 pila uzavřena

1969 Eugen Scheinherr částečně rehabilitován

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1991 úplná rehabilitace Eugena Scheinherra

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dobšický
 • Havlík
 • Šeinherr
 • Scheinherr
 • Hajšman
 • Kolář
 • Suchomel
 • Hájek
 • Janovský

Historie mlýna také obsahuje:

1608 Řehoř Kolář

-1612 Matouš Kolář

1612- hrabě Václav z Rozdražova

1640 Sv. Dobšický

1654 Šimon mlynář

-1788 Václav Suchomel

1788-1809  Jan Suchomel

1809-1837 Josef Havlík

1831-1852 Jan Havlík

1852- Antonín Hájek

-1911 Antonín Hájek ml.

1896-1921 Václav Janovský (vedoucí)

1911-1914 František Hajšman

1914-1930  František Scheinherr

1930-1939 Marie Scheinherrová

1921-1950 Eugen Scheinherr (vedoucí)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  01 2020
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  1898 proběhla větší přestavba (dle letopočtu ve štítu)
  1940: zděná patrová budova, obytná část od mlýnské oddělena stěnou
  po r. 1990 mlýnice ubourána, z pily a strojírny jen části zdí
  • dveře
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   1872: 2 složení
   1886: 3 složení (2 kamenná)
   1915: 1 české, 1 francouzské, 2 válcová složení
   1938:
   2 válcové stolice žitné
   porculánka
   šrotovník s francouzským kamenem
   loupačka
   na půdě:
   2 hranolové, 3 moučné vysévače, 1 hrudový, 1 prachový vysévač, triér
   Zaniklý
   • pila
   • stoupa
   1872 stoupa na kroupy a pila
   1921 postavena nová pila - 2 katry, sámovačka, šindelka, mlýn s pilou propojeny transmisí
   1930 mlýn a pila
   1938: strojovna s parní lokomobilou, od ní částečně oddělena brusírna s brusným kotoučem, v pilnici 2 katry, 1 cirkulárka s pojízdným stolkem, ve vedlejším místnosti šindelka, v přístavku kyvadlová plia
   Pila mohla být poháněna jak turbínou, tak i lokomobilou, v níž se pálily třísky a piliny
   • rybník
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • turbínový domek
   Vodu ze Závišínského potoka zdýmal malý jez, nacházející se 554 m nad mlýnem, odtud vháněna voda do mlýnského náhonu, který se postupně rozšiřoval do mlýnské nádržky, kde byla stavidla a odtud pak voda vedena třemi žlábky na jednotlivá kola
   (potok, jez a náhon v majetku panství Blatná)
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1886: 2 kola pro mlýn + 1 pro pilu
   1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,305 m3/s, spád 3,1 m, výkon 8,1 HP
   přední kolo prům. 2,9 m, šířka 0,89 m, hloubka korečku 0,32 m, průtok 140 l/s
   zadním kolo prům. 3 m, šířka 1,05 m, hloubka korečku 0,38 m, průtok 200 l/s
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1886: 2 kola pro mlýn + 1 pro pilu
   1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,305 m3/s, spád 3,1 m, výkon 8,1 HP
   přední kolo prům. 2,9 m, šířka 0,89 m, hloubka korečku 0,32 m, průtok 140 l/s
   zadním kolo prům. 3 m, šířka 1,05 m, hloubka korečku 0,38 m, průtok 200 l/s
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
   Popis1938 podána žádost o výměnu 2 vodních kol za spirálovou turbínu systému Praga-Reinffeststein s vodorovnou hřídelí
   hltnost 340 l/s, spád 4 m, výkon 14,5 HP
   leden 1939 schváleno, 4.12.1940 kolaudace
   zachováno torzo turbíny se zbytky převodů
   Typdynamo
   StavNezjištěn
   Popisdynamo na 220 V
   Typdynamo
   StavNezjištěn
   Popisdynamo na 220 V
   Typparní stroj, lokomobila
   StavNezjištěn
   Popislokomobila na pile, výkon 40 HP
   Historické technologické prvky
   • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJosef Siblík
   NázevBlatensko a Březnicko
   Rok vydání1915
   Místo vydáníBlatná
   Další upřesněnís. 215
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJosef Klempera
   NázevVodní mlýny v Čechách V.
   Rok vydání2002
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnís. 166-167
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJaroslava Pixová
   NázevMlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné
   Rok vydání2020
   Místo vydáníPutim
   Další upřesněnís. 180-188
   AutorJiří Sekera
   NázevBezdědovice, Dobšice, Paštiky
   Rok vydání2016
   Místo vydáníBezdědovice

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Plány - stavební a konstrukční

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Vytvořeno

   2.1.2020 12:39 uživatelem doxa (Jan Škoda)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 2.1.2020 17:49