Ženské mlýny nemelou dobrou mouku.
(estonské přísloví)

Sečkův, Horákův, Mezní mlýn

Sečkův, Horákův, Mezní mlýn
334
199
Velká nad Veličkou
69674
Hodonín
Velká nad Veličkou
48° 54' 37.6'', 17° 30' 4.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Menší mlýn na severním okraji katastru Velké, dnes značně zpustlý.
3,9 km severně od kostela sv. Maří Magdalény ve Velké
Velička
nepřístupný

Obecná historie:

První zmínka o Veličce je v listině uherského krále Ondřeje z počátku 13. století. Tehdy po dobu asi 100 let po ní probíhala hranice mezi Moravou a Uhrami. Ve středověku byla uváděna jako Veliká, což zní poněkud nepatřičně při pohledu na její v létě často vyschlé koryto. Pramení pod vrcholem Velké Javořiny ve výšce 900 mnm. Hlavními zdrojnicemi jsou potoky Jamný (jeho pramen se pokládá za pramen Veličky), Hrubý, Kazivec, později se připojí Kuželovský, Trávníkový a Kozojídka.  

Zprávy se zmiňují o močálech při ústí do Malé Moravy (rameno Moravy) a na starých mapách vidíme meandrující tok. Napájel 2 rybníky a bylo na něm 22 mlýnů. Délka byla 52 km.(jb)       http://www.icvelka.cz/velicka


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk A – do bitvy na Bílé Hoře (1526–1620)1594 - Mlynář „na Mezi“ Matěj Přerovský z Hradiště dává při sv. Václavě 4 zl. a dvakráté po 16 měř. pšenice, mlynář Žilka dává po 16 zl.

Mlýny „na Závodí“ byly: Mlýn Mezný(neb „na Mezi“). 1594 ve středu po sv. Jakubu za purkmistra Vaňka Jakšova a spolutovaryšů jeho prodán jest mlýn po neb. Tomášovi, Meznému mlynáři, zůstaly ze vším k témuž mlýnu příslušenstvím za sumu 800 zl., r. 1633 mlýn Mezný p. Martin Janko prodal Adamovi Polukovi za 460 zl. k r. 1659 jest poznamenáno, že ten mlýn zpustl, nynější majitel Martin Janko nemá prostředků k vystavění. Protož zavolal J. M. p. Frant. z Magny pány: urozeného a statečného rytíře Václava Bílovského, Jana Zemana, strážnického polesného Jana Gabriele, mlynáře hodoňského, Jíru Žilku, mlynáře horního a Matěje Mlčíka, mlynáře lipovského a jednomyslně při nynějších těžkých a obtížných časích tento mlýn za 500 zl vyšacovali. Tento mlýn ráčil J. hrab. Mil. jakožto dědičný pán gruntův na sebe potáhnouti a jej skrze úředníka svého Baltazara Vogla Janovi Krejčířovi, mlynáři prodati za 500 zl.(jb)       https://www.obecvelka.cz/index.php/o-obci/historie/item/2-nejstarsi-historie-obce

1827 Jiří Sečka

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1930 Josef Horák

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sečka
 • Horák

Historie mlýna také obsahuje:

1827 Jiří Sečka

1930 Josef Horák

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2020
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
       Žádná položka není vyplněna
        Typvodní kolo na vrchní vodu
        StavZaniklý
        Výrobce
        Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,136 m3/s, spád 5,7 m, výkon 6,7 HP
        Typvodní kolo na vrchní vodu
        StavZaniklý
        Výrobce
        Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,136 m3/s, spád 5,7 m, výkon 6,7 HP
        Žádná položka není vyplněna
        Historické technologické prvky
        AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
        Rok vydání1932
        Místo vydáníPraha
        Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 25
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
        Rok vydání1932
        Místo vydáníPraha
        Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 25
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje

        Žádná položka není vyplněna

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Vytvořeno

        26.3.2020 19:18 uživatelem doxa (Jan Škoda)

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Rudolf (Rudolf Šimek) 30.3.2020 21:41
        jbarcuch