Kde najdeš mouku, můžeš hledat i špek.
(rumunské přísloví)

Dolní mlýn

Dolní mlýn
135
Tovární
Luka nad Jihlavou
58822
Jihlava
Luka nad Jihlavou
49° 22' 3.9'', 15° 42' 56.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Dolní mlýn na řece Jihlavě východně od obce Luka nad Jihlavou je zakreslen na I. a II. vojenském mapování. V roce 1860 byl přeměněn na textilní továrnu Samuela a Emila Jonešových. V roce 1906 byla v továrně instalována vodní Francisova turbína, která sloužila zčásti k pohonu strojů a po určitou dobu zásobovala celou obec Luka nad Jihlavou také elektrickým proudem. Dnes je MVE s Francisovou turbínou v soukromých rukou a dodává elektrický proud do rozvodné sítě. Továrna nese v současné době název ArcadeColor.
Ve východní části obce
Jihlava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dolní mlýn je uveden na I. a II. vojenském mapování a na císařském povinném otisku.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1860 byl Dolní mlýn přeměněn bratry Samuelem a Emilem Jonešovými na textilku. Od r. 1906 si firma vyráběla sama energii Francisovou turbínou, která zčásti poháněla textilní stroje.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V současné době je v místě bývalého Dolního mlýna rozšířená textilní výroba firmy ArcadeColor. MVE s Francisovou turbínou o výkonu 46 kW je v soukromých rukou a dodává el. energii do rozvodné sítě.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2020
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • tkalcovna
      • jez
      • náhon
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorHrabica, Zdeněk
      Název150 let textilní výroby v Lukách nad Jihlavou
      Rok vydání2010
      Místo vydáníLoucký zpravodaj 1/2010
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHrabica, Zdeněk
      Název150 let textilní výroby v Lukách nad Jihlavou
      Rok vydání2010
      Místo vydáníLoucký zpravodaj 1/2010
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      31.5.2020 00:02 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.6.2020 22:14