Mlynářská chasa se bije.
(německé rčení – o sněžení)

Poznáváme vodní mlýny