Potom, co člověk donese do mlýna zrno,
poté si odnese mouku domů.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 460 918 1377 1835