Dostati se mezi mlýnská kola – velké nebezpečí.
(Štorchův snář)

Pasecký mlýn

Pasecký mlýn
44
Hlohová
345 61
Domažlice
Hlohová
49° 32' 20.3'', 13° 3' 34.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nenápadné stavení při silnici. Ve mlýně se odehrává slavné historicko-pohádkové drama Aloise Jiráska Lucerna, je tedy s podivem, že se dosud nenašly peníze z veřejných fondů na jeho obnovu.
Zubřina
12590 / 4-4880
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

vystavěn Trautsmansdorfy jako poslední z mlýnů na Zubřině

1703 za 250 zlatých koupil František Pavlík, stárek na sousedním Bílém mlýně (dle kroniky staňkov 1932-36, str. 48 byl mlýn prodán Šimonovi Pavlíkovi a ne Františkovi, jinak datum i cena souhlasí. (kulatorr)

1. manželka Anna Krollová,dcera rychtáře ve Staňkově, zemřela 1707. Měl s ní 3 syny a 7 dcer.

2. manželka Dorota Heriánová, měli 4 dcery a 7 synů.

2. syn z 2. manželství se přiženil do Staňkova čp. 16, stal sepozději staňkovským purkmistrem, vystavěl ve Staňkově novou radnici. Jeho potomkem byl MUDr. Karel František Josef Pavlík, docent ve Vídni a profesor v Praze, primář zemské porodnice, slavný český porodník

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1930 majitel Eman Pavlík

do mlýna zajížděl ke svému strýci a tetě slavný herec Zdeněk Štěpánek

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1950 mlýn nuceně uzavřen

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

majitel Petr Pavlík

26. září 2009 vznikl ve mlýně požár. (RR)

http://www.hasiciholysov.cz/pozary09/paseky260909/page00003.htm

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Pavlík

Historie mlýna také obsahuje:

1703 František Pavlík

1838 - Pavlík Johan (RŠ)

1905 - 1939 - Emanuel Pavlík (RR)

2019 Petr Pavlík

1703 podle kupní smlouvy byl mlynář povinen: " mlít vrchnostenské obilí s největší pílí, tak jako by to bylo jeho vlastnní, pak má vykrmiti jedno prase, držet panského chrta nebohonicího psa, také nemá mlynář v žádné případě přinášeti do mlýna cizí pivo, robotovat nemusí, ale nesmí žádného poddaného bez svolení vrchnosti převzíti" (příčina sporu o Haničku v Jiráskově Lucerně)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    • dveře
    • okno
    • střešní nástavba
    • drobné sakrální památky
     • existující torzo uměleckého složení
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     Dnes výroba elektřiny pro vlastní potřebu
     • náhon
     • odtokový kanál
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 horizontální turbína Francis, hltnost 0,55 m3/s, spád 3 m, výkon 16,5 HP
     instalována 1929, dnes slouží jen k výrobě elektrické energie
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 horizontální turbína Francis, hltnost 0,55 m3/s, spád 3 m, výkon 16,5 HP
     instalována 1929, dnes slouží jen k výrobě elektrické energie
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popisdo roku 1929 2 kola na svrchní vodu
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • francouzský kámen | Počet:
     • AutorMinistaerstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 19
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinistaerstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 19
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorAlois Jirásek
      NázevLucerna
      Rok vydání1905
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      19.9.2015 13:56 uživatelem Jerry (Jiří Matějka)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.10.2020 19:54
      Radomír Roup 16.6.2018 17:05
      doxa (Jan Škoda) 26.8.2019 17:12