Pěkné pytle se do mlýna nenosí.
(holandské přísloví)

mlýn v Litoměřicích za hradbami

mlýn v Litoměřicích za hradbami
Vojtěšská
Litoměřice
412 01
Litoměřice
Litoměřice
50° 32' 10.3'', 14° 7' 42.7''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn zakreslený na císařských povinných otiscíh, indikační skice a na mapě II. vojenského mapování stál za městskými hradbami v dnešním parku Václava Havla. Tvořily ho dvě podélné stavby, jedna ze spalitelného materiálu (dřevěná) stála přímo u hradby v místě vedle bašty, druhá stavba z nespalitelného materiálu (zděná) stála rovnoběžně s první budovou. Zděná budova byla mlýn.
Z budov nezbylo nic, na jejich místě je trávník. Nedaleko bývalého mlýna stojí kulturní dům.
Na fotografiích je červenými symboly označen zděný mlýn, modře dřevěná budova.
Nedaleko historického centra
Pokratický potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen na císařských povinných otiscích, indikační skice a na II. vojenském mapování.

1821- Mlýn je zobrazen na Kreybichově plánu Litoměřic a Topographishe charte Leitmeritz (Ringo)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Na III. vojenském mapování mlýn zakreseln není.

Mlýn je zakreslen na Plan der Stadt Leitmeritz z roku 1883. (Ringo)

V Seznamu vodních děl republiky Československé mlýn není uveden.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

 Mlýn byl zbořen začátkem 80. let 20. století. Před tím sloužily budovy jako hasičská zbrojnice a výkup sběrných surovin. Objekt byl v té době už poměrně zchátralý. (Ringo)

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  01 2018
   městský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    zděná
    Budova mlýna byla zděná (nespalitelný materiál)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Ke mlýnu vedl dlouhý náhon (cca 500m) z Pokratického potoka. Od mlýna byla voda vedena do menších rybníčků, které slooužily jako akumulační nádržky pro níže položený mlýn v Krupce.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn měl pravděpodobně vodní kola na vrchní vodu. Na originální mapě císařských otisků a indikační skice jsou zakreslena 2 kola.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn měl pravděpodobně vodní kola na vrchní vodu. Na originální mapě císařských otisků a indikační skice jsou zakreslena 2 kola.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      21.1.2018 20:51 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 23.1.2018 21:50
      Ringo (Vladimír Forejt) 10.2.2020 11:36