Tři nejsladší zvuky – hučení ručního mlýna,
bučení krávy a křik dítěte.
(irské přísloví)

Dolský mlýn

Dolský mlýn
10
Koblasko
285 04
Kutná Hora
Zbizuby
49° 48' 59.9'', 15° 2' 52.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Romantický osamělý mlýn v úzkém zalesněném údolí, dnes poněkud zpustlý, ale zřejmě stále příležitostně obývaný.
Pozor! Na mapě vyznačené cesty od Boštic a od Petrovic jsou místy téměř neschůdné, doporučit lze jen přístup od Koblaska.
1,2 km sv od kříže na návsi v Koblasku
Vlkovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1675 1. zmínka o mlýnu

1840 majitel Antonín Špitálský

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1890 Ignác Táborský

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 majitel Václav Dvořák

26. února 1936 manželé Václav a Anna Dvořákovi prodávají mlýn Ludvíku Hlušičkovi, zednickému mistru v Koblasku za 29 000 Kč. Majitelem rybníka je čs. stát (ačkoliv ve vodní knize byl stále zapsán Hynek Táborský), Ludvík Hlušička má zajištěnu vodní služebnost.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

2009 majitel Kočíř

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Špitálský
 • Dvořák
 • Hlušička
 • Táborský

Historie mlýna také obsahuje:

1840 Antonín Špitálský

1890 Ignác Táborský

1930-1936 Václav Dvořák

1936- Ludvík Hlušička

2009 Kočíř

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   jednopatrový
   Jedno obdélné stavení, kolmo na vodní tok.
   Hospodářská budova (patrně stodola) v troskách
   • zdobený zděný štít
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
     Žádná položka není vyplněna
     1886:
     1 české složení s kamenem v prům. 83 cm
     přistrkovací krupník
     Zaniklý
     • pila
     1886 nad mlýnem pila s 1 listem, postavena bez povolení, dodatečně schválena, jelikož stojí na samotě v lese a nikomu na závadu není a k jejímu pohonu je použito spádu vody, na který majitel dolejšího mlýna nárok má.
     1930 mlýn a pila
     • náhon
     • vantroky
     • lednice
     1886 voda se zadržuje v rybníčku, který je majetkem c.k. velkostatku Kácov. Přebytečná voda odtéká jalovým odpadem, který jest opatřen dřevěným prahem dlouhým 4,2 m. Z rybníka vede se náhonem na pilu, postavenou sice bez povolení, ale proti jejímu dodatečnému povolení nelze nic namítat, jelikož stojí na samotě v lese a nikomu na závadu není a k jejímu pohonu je použito spádu vody, na který majitel dolejšího mlýna nárok má. Od pily vede se voda dále k hrázce z balvanů jen tak ledabyle zřízené a náhonem do nádržky před mlýnem se nacházející. Dále k mlýnskému kolu betonovými vantroky 32 cm širokými, 23 cm vysokými, délky12 m.
     Dochován vyschlý náhon a betonové vantroky
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1886 mlýn: kolo na vrchní vodu, poloměr 1,79 m, světlost mezi věnci 70 cm, s věnci 85 cm, hloubka korečků 23 cm, 48 korečků.
     1886 pila: kolo na vrchní vodu, prům. 6,05 m, světlost 45 cm, šířka s věnci 61 cm, hloubka korečku 24 cm.
     1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,07 m3/s, spád 5 m, výkon 3 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1886 mlýn: kolo na vrchní vodu, poloměr 1,79 m, světlost mezi věnci 70 cm, s věnci 85 cm, hloubka korečků 23 cm, 48 korečků.
     1886 pila: kolo na vrchní vodu, prům. 6,05 m, světlost 45 cm, šířka s věnci 61 cm, hloubka korečku 24 cm.
     1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,07 m3/s, spád 5 m, výkon 3 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 03 (Čáslav), s. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 03 (Čáslav), s. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Jirousek
     NázevVodní mlýny na Kutnohorsku
     Rok vydání2019
     Místo vydáníŽehušice
     Další upřesněnís. 125-128
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     26.3.2018 15:34 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 26.3.2018 21:28