Nemíchej se, jako mlynář, do zrní kdekoho.
(německé přísloví)

Pravčický mlýn

Pravčický mlýn
1
Pravčice
768 24
Kroměříž
Pravčice
49° 19' 20.7'', 17° 29' 27.5''
Mlýniště bez mlýna
Dnes již neexistující mlýn, ze kterého se však zachovalo několik artefaktů z nichž jeden je naprostým unikátem. Ze mlýna zůstaly jen hospodářské budovy. Mlýn samotný byl zbořen a na jeho místě postavena novostavba.
Mlýn stával na východním konci obce
Rusava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1320-1325 mlýn zapsán v manských knihách olomouckého biskupství jako majetek biskupského mana Zdeslava

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1594 podddaní z Pravčic si stěžují na škodu, která se jim děje hromaděním vody u mlýna

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1698 purkrechtní mlynář v Pravčicích platí na roční činži dva rýnské a 56 krejcarů, vrchnosti odvádí 15 měřic pšenice, krmí jednohop vepře a vychovává jednoho loveckého psa pro vrchnost

v 1. pol. 18. stol. mlynářská rodina Cukrů (Czukrů) původem z Uher

koncem 18. stol. nově postaven včetně náhonu

1888 u mlýna pila

Poslední z rodu Cukrů, poslanec na Zermském sněmu v Brně, prodal mlýn olomouckému arcibiskupství

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1918 nájemce Aleš Dvořák, spolumajitel partního mlýna v Holešově na Novosadech

1930 arcibiskupský mlýn

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

za války dána nová střecha a mlýn opraven

poslední mlynář Jindřich Novák

1950 mlýn znárodněn, ukončeno mletí, předán k užívání JZD, nadále se jen šrotuje a slouží jako sýpka

mlýn zdevastován

Mlýn zbořen

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Czukr
 • Novák
 • Prečan
 • Dvořák

Historie mlýna také obsahuje:

1320-1325 Zdeslav

1. pol. 18. stol - Mikuláš Czukr

1750 - František Czukr (syn)

1787 - Jan Czukr (syn)

19. století - další Czukrové

konec 19. století - arcibiskupství olomoucké (velkostatek Kroměříž)

1900-1918 Aleš Dvořák (nájemce)

1930-1939 - Arcibiskupství Olomoucké (RR)

1946 - 1950 Stanislav Prečan (správce)

1950 - Jindřich Novák

(MŠr) 


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
  • dochovány hospodářské části
  vrchnostenský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • zcela bez technologie aj.
   Z technologie zbyla jen dvojice mlýnských kamenů z nichž jeden je z holendru.
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • krupník
   • jez
   • náhon
   Splav na toku Rusavy z betonu se sklopným kovovým mechanismem k hrazení vody a se stavidlem na vtoku do náhonu ku mlýnu. V současnosti je náhon zasypán na úroveň okolního terénu. Původní náhon pokračoval k Hornímu mlýnu v Hulíně (viz zákres na mapách), přímý náhon z Pravčic do Hulína zrušen při regulaci Rusavy 1924-1925.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,5 m3/s, spád 3,6 m, výkon 16 HP
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,5 m3/s, spád 3,6 m, výkon 16 HP
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet: 2
   • AutorŠimek Rudolf
    NázevBarokní pamětní kámen z Pravčic
    Rok vydání2009
    Místo vydáníOlomouc
    Další upřesněnísborník Střední Morava
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorŠimek Rudolf
    NázevBarokní pamětní kámen z Pravčic
    Rok vydání2009
    Místo vydáníOlomouc
    Další upřesněnísborník Střední Morava
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorŠtourač František
    NázevPravčické mlýny a mlynáři
    Rok vydání2009
    Místo vydáníPravčice
    Další upřesněníkniha
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorPospíšil Arnošt
    NázevMlýny a mlynáři ve staletích: na povodí vodních toků Moštěnky, Juhyně, Bystřičky, Rusavy, Mojeny, Dř
    Rok vydání2003
    Místo vydáníHolešov
    Další upřesněníkniha, s. 84-86
    AutorŠtourač František
    NázevŽivot Stanislava Prečana po odchodu z pravčického mlýna
    Rok vydání2011
    Místo vydání
    Další upřesněníčlánek na stránkách www.pravcice.cz
    Odkazhttp://www.pravcice.cz/zivot-stanislava-precana-po-odchodu-z-pravcickeko-mlyna/gs-1347/p1=2381
    Datum citace internetového zdroje24. 7. 2012
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 15

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    24.7.2012 20:58 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radomír Roup 27.6.2018 17:04
    doxa (Jan Škoda) 20.1.2021 09:27
    srubarski (Michal Šrubař) 26.2.2016 09:32