V nebi je zbytečné hledat mlynáře a u rasa koláč.
(německé přísloví)

Hradský, Podhradský mlýn

Hradský, Podhradský mlýn
8
Dobřany
518 01
Rychnov nad Kněžnou
Dobřany v Orlických horách
50° 19' 17.7'', 16° 16' 13.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Velký mlýn pod hradem (dnes zříceninou) neznámého jména u Dobřan. Patrně dosti starého původu, v 19. stol. v držení rodu Langrů, z nichž zejména Karel Langer se dopracoval značného majetku. 1906 ukončeno mletí, nový majitel Ruben Hejzlar přeměnil na tkalcovnu a 1928 postavil novou budovu na protější (tedy již bysterské) straně potoka (Bystré čp. 111). Dnes bohužel neobydlený a chátrá.
U mlýna nově zřízena MVE.
V údolí, 1,2 km od centra obce Dobřan.
Dědina
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Možná souvislost s někdejším hradem.

Nejstarší známý majitel Němec jménem Ude.

Po něm jeho vdova Dorina.

Dále Michal Mádr a po něm Jiří Mádr.

Mádrovi vlastnili v Dobřanech mlýn „Pod hradem“. (Později uváděn jako „ Hradský mlýn“.)
Hrad Rychenvald byl postaven asi ve 13. století a mlýn o něco později. Michal Mader – Mádr koupil mlýn po mlynáři Ude – němce. Jeho žena Rozina, již jako vdova, sama vedla mlýn a žila nějaký čas ve mlýně s dětmi.Michal Mader měl syny: Jiřího, Václava, Krištofa, Jindřicha a Johanna, který žil v Rozkoši.
Asi okolo r. 1700 je zde jeho syn Christof – Krištof Mádr, nar. asi v r. 1670. Vlastnil „Hradský mlýn“v Dobřanech, později s č. 8. Se svou ženou Zuanou měl asi 8 dětí: Michala ml., Karla, Henricha, Rozinu,Františka, Adama, Jana a Alžbětu. Jejich syn Melcher, Melichar, Michal Mádr ml., nar. asi v r. 1689 a jeho žena Maria Christina, nar. asi v r. 1703 měli asi 5 dětí: Jiřího, Annu, Karla – mlynář v Dobřanech č. 8, Jana aMarii – provdanou za Václava Štěpána z Rozkoše

1783 sem přichází čerstvě vyučený krajánek Karel Langr z Moravské Špiglice, Goldsteinské panství, Olomoucký kraj, který se zde usadil a oženil se s dcerou Jiřího Mádra Marií.

31.11.1792 zakoupil mlýn za 350 zlatých. 

Zřídil zde i pekárnu, postupně se dopracoval značného jmění (údajně 60.000 stříbrných šajnů), půjčoval peníze sousedům.

Zakoupil čtyři další mlýny, každému ze svých pěti synů tak jeden přenechal (v Dobrém, nad Ohnišovem, pod Sněžným, v Porubech a tento Dobřanský)

Nechal postavit kamenné kříže v Dobřanech a v Dobrém a údajně i křížovou cestu v dobřanském kostele.

Po jeho smrti mlýn přebírá jeho syn František Langr, původně myslivec, po něm rázovitý Ignác Langr.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Kvůli konkurenci Ignác Langr mlýn r. 1905 prodal a přestěhoval se do čp. 12 v Dobřanech.

Poté mletí ukončeno a mlýn přeměněn na tkalcovnu  o 4 stavech,, kde se vystřídalo více majitelů (Hurdálek, Syrovátko)

1906 přebírá Ruben Hejzlar.
Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1928 postavena nová budova tkalcovny o 16 stavech na protějším břehu, jelikož Zlatý potok zde tvoří katastrální hranici, dostala čp. Bystré 111. 

Ve 30. letech přistaveno patro, čímž se ovšem Ruben Hejzlar zadlužil a byl nucen podnik odprodat Josefu Mádrovi ze Sněžného, který budovu býv. mlýnice přestavěl na vilu v dnešní podobě.

1939 zde bylo v provozu 30 stavů.

V 50. letech zde Drutka zřídila přípravnu se snovačkami, soukačkami a cvernovačkami.

V 90. letech provoz ukončen.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ude
 • Mádr
 • Langr

Historie mlýna také obsahuje:

Ude

Dorina Udová

Michal Mádr

Jiří Mádr

1792 Karel Langr (1765-1838)

1838 František Langr

Ignác Langr

Hurdálek

Syrovátko

Hejzlar st.

Ruben Hejzlar

Podle pověsti prý Karel Langr našel za napoleonských válek kdesi v kraji ztracenou vojenskou pokladnu, podle jiné verze mu tuto pokladnu hodili na vůz v úzké uličce v Dobrušce z okna pozdějšího hotelu Petráň.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Typ předměstské vily.
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Při mlýně bývala pekárna. Tkalcovna přímo v mlýnici a protější budově.
    2015 MVE
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • jalový žlab
    • turbínový domek
    Stroje v nové tkalcovně na protějším břehu poháněny Francisovou turbínou, umístěnou ve staré budově na dobřanském břehu pomocí ocelového lana přes potok. Od splavu k turbíně vybudován nový náhon s menším sklonem, čímž se získal větší spád na turbínu. Zůstalo však zachováno i vodní kolo, které se užívalo při nižším stavu vody. K vodnímu kolu vedl starý náhon, který však byl zkrácen a k němu vybudován nový splav 23 m pod starým. Od starého splavu tedy vedl nový náhon a od nového splavu starý náhon.
    K MVE zřízen nový náhon cca o 5 m výše než byl původní
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisVe mlýně bývala Francisova turbína a vodní kolo
    2015 MVE 1 turbína, výkon 19 kW
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisVe mlýně bývala Francisova turbína a vodní kolo
    2015 MVE 1 turbína, výkon 19 kW
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930 (tkalcovna): hltnost 0,76 m3/s, spád 5,15 m, výkon 3,73 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku I.
    Rok vydání1962
    Místo vydání
    Další upřesněnís. 87 - 103
    Odkazrkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku I.
    Rok vydání1962
    Místo vydání
    Další upřesněnís. 87 - 103
    Odkazrkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaromír Maisner
    NázevStaré mlýny v Orlických horách
    Rok vydání1962
    Místo vydání
    Další upřesněnís.23-26
    Odkazrkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou
    Datum citace internetového zdroje
    AutorTereza Pavlíčková
    NázevMalé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách
    Rok vydání2009
    Místo vydáníDobré
    Další upřesněnís. 31 - 33
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 04 (Hradec Králové), s. 9
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    12.7.2016 13:57 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 27.1.2018 18:19