Osli nosí němě své pytle do mlýna.
(německé přísloví)

Koblihův, Vantrocký mlýn

Koblihův, Vantrocký mlýn
36
Dobrotice
769 01
Kroměříž
Dobrotice
49° 20' 35.3'', 17° 35' 57.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí na okraji obce. Od mlýna vede betonový most, dříve dřevěné vantroky, vedoucí vodu nad silničkou a říčkou Rusavou k dalšímu mlýnu a do zámeckého parku, kde napájel další zařízení. Podle vantrok byl původní barokní mlýn nazýván Vantrocký. Nyní je mlýn přestavěn a slouží k obytným účelům.
Na okraji obce
Rusava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Vantrocký (čp. 36) je zmiňován v letech 1365 a 1667. Dochovala se jeho kniha purkrechtní z roku 1597.

Poč. 17. stol. Jan Palač s 3 složeními

V roce 1667 jsou při mlýně uváděna tři složení a jedno kašové. Roku 1738 je na mlýně psán mlynář Jan Palač, který tento mlýn prodal Karlu Cvekovi za 3000 zlatých. Mlynář Karel Cvek (1702-1774) si v roce 1739 vzal za ženu vdovu po Janu Palačovi. Po něm mlýn převzal jeho jediný žijící potomek, syn Karel (* 1740). Při povodni v roce 1751 byl pobořen splav, který byl obnoven mlynářem Karlem Cvekem za pomoci vrchnosti. O 35 let později (v roce 1786) jej tento prodává za 7000 zlatých Josefu Urbanovi.

Do roku 1917 byl na mlýně rod mlynáře Koblihy. Mlýn pohánělo vodní kolo ovýkonu 12 koňských sil při vodním spádu 4,1m. 1. 5. 1917 koupil mlýn mlynář Karel Slabý, který jej vlastnil až do 1. 11. 1927. Poté mlýn prodal a koupil mlýn v Prostějově - Drozdovicích.

1917 - dražba mlýna za vyvolávací cenu 60.000 K. (RR)

r. 1930 - majitel mlýna a elektrárny Alois Kobliha

Mletí v tomto mlýně bylo ukončeno v roce 1952. Potomci rodiny Koblihovy jej po roce 1960 prodali is vodní turbínou a elektrickým dynamem.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kobliha
 • Slabý
 • Palač
 • Cvek
 • Urban

Historie mlýna také obsahuje:

1600 Jan Palač

-1738  Jan Palač

1738- Karel Cvek

-1786 Karel Cvek ml.

1786- Josef Urban

-1917 Kobliha

1917 - 1927 - Karel Slabý

1930 - Alois Kobliha

1939 - František Kobliha (RR)

Mlynář Karel Cvek narozený v roce 1702 si totiž v roce 1739 ve věku 27 let vzal za ženu vdovu po Janu Palačovi. V matrice stojí psáno: „Carolus, filis Joannis Czwek Holešov um vidua Veronica post defectum Joannes Palacz z Dobrotic. Starý mlynář Karel Cvek zemřel v roce 1774 ve věku 72 let. Mlýn po něm převzal jeho jediný žijící potomek, syn Karel narozený roku 1740. Tento Karel Cvek mlýn prodal v roce 1786 dalšímu majiteli poté, co mu zemřela jeho žena Rosálie rozená Marková ve věku 26 let a před tím i jeho tři dcery. Karel odešel do Přerova, kde se znovu oženil a pronajal si mlýn na adrese Velká Dlážka 73. Ale to už je jiná historie.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  07 2010
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Budova mlýna byla barokního slohu, se zdobnými fasádními prvky. Nad vchodem a oknem byly reliéfy a sádrové postavy (andělíčků?). Původní šindelová krytina střechy celé budovy byla překryta impregnovanou lepenkou, nebyla však udržována, časem docházelo k jejímu proboření, pak ke zřícení. Noví majitelé budovu postupně v podstatě zbořili, byla ponechána jen část severní zdi, ke které byly přistavěny zdi současného obydlí nového majitele. Původní budova mlýna s neobyčejně dlouhými vantroky pod mlýnem nesenými kamennými pilíři vysoko nad řekou Rusavou vytvářela malebné zákoutí vyhledávané fotografy i malíři, zvláště v zimě. Mlýn stál na úpatí strmého svahu, na jehož vrcholu jsou dosud dobře zřetelné obranné valy starobylé tvrze, která byla pobořena za válek husitských. Pole nad mlýnem mají název Nadhrobí a V Hlavách. V přízemí mlýnice byl na bohatě řezbou zdobeném dubovém sloupu vytesán letopočet 1746, který je doložen fotografií z roku 1960.
      Žádná položka není vyplněna
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • vantroky
      • jalový žlab
      • akumulační nádržka
      Od mlýna byly vybudovány původně dřevěné vantroky. V 80. letech byly přestavěné na betonoý most-žlab, který vede vodu nad silnicí a říčkou ve výšce cca 4 m, do dalšího náhonu směrem k zámeckému parku, v němž napájel mlýn a soustavu vodních ploch u zámku.

      Nad mlýnem je patrná menší nádržka se stavidlem

      Voda od Vantrockého mlýna protéká přes vantroky, spočívající na třech kamenných podpěrných pilířích, asi 5m nad hladinou tekoucí vody v řece Rusavě. Tento náhon protéká asi po 400 metrech kolem budovy dalšího někdejšího mlýna s čp. 51 (mlýn Přibylů), která je v blízkosti zámecké zahrady. (Jaroslav Pospíšil)
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popisr. 1930 - 1 kolo na vrchní vodu, spád 6 m , výkon 12 HP.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popisr. 1930 - 1 kolo na vrchní vodu, spád 6 m , výkon 12 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevMosty
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=206
      Datum citace internetového zdroje28.10.2012
      AutorInternet
      NázevMosty
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=206
      Datum citace internetového zdroje28.10.2012
      AutorInternet
      NázevDobrotice - Mlýny
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.facebook.com/pages/Dobrotice-769-01/106033236091943?sk=info
      Datum citace internetového zdroje28.10.2012
      AutorInternet
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.geocaching.com/seek/cache_details.as
      Datum citace internetového zdroje28.10.2012
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1930
      Místo vydání
      Další upřesněníUherské Hradiště, str. 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorPospíšil Jaroslav
      NázevMlýny a valchy na toku Rusavy Mlýn a pila v Dobroticích
      Rok vydání2012
      Místo vydáníRusava
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.rusava.cz/data/zpravodaj/2012_1.pdf
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      28.10.2012 08:41 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.10.2019 21:42
      Radomír Roup 10.7.2018 11:15
      doxa (Jan Škoda) 20.1.2021 09:24
      Jadran (Ondřej Machálek) 30.1.2020 11:25