Co člověk získá na mouce, může ztratit na otrubách.
(německé přísloví)

mlýn Žinkovy

mlýn Žinkovy
21
Žinkovy
335 54
Plzeň-jih
Žinkovy
49° 29' 5.6'', 13° 29' 42.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Relativně velký mlýn s pekárnou zachovalým špejcharem a stodolou.
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1658 Barbora mlynářka a Matouš, mlynář žinkovský (1. zmínka o mlýnu)

mlýn příslušenstvím velkostatku

1840 Jan Ticháček

Události
  • První písemná zmínka o existenci vodního díla
  • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
  • Vrchnostenský

1851 Jan Ticháček, později odešel na mlýn v Kvášňovicích

1854 stavidla rybníka poškozena povodní

1870 Jan Mourek, mlýn koupil od velkostatku

1885 soudní spor s velkostatkem, kdo je oprávněn zvedat statvidla rybníka, mlyná Mourek prohrál

Události
  • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1924: Ing. Karel Škoda, majitel panství žinkovského prodává  Rolnickému mlýnskému družstvu pro Žinkovy a okolí, zaps. spol. s r.o. v Žinkovech mlýn čp. 21 vč. stavebních parcel, zbořeniště bývalé pily a domu čp. 87, sušárny a kolny atd. za 236 000 Kč. Dalšími smlouvami odprodány strioje a zařízení za 89 350 Kč a nářadí a m,lýnský inventář za 12 150 Kč. Na nového majitele přechází i všechna vodoprávní ujkednání uzavřená se správou velkostatku. K faktické změně vlastnictví dochází k 1.7.1924.

 

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1938-1951 správce mlýna a pekárny p. Vránek

1941 Rolnické mlýnské družstvo přejmenováno na Rolnický družstevní mlýn a pekárnu v Žinkovech zaps. spol. s r.o.

1951-1959 správce mlýna p. Králík

pekárna ukončila činnost, poslední pekař p. Ryšánek

60. léta funkční stroje odvezeny do plzeňských mlýnů, zbytek zlikvidován

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

  • Ticháček
  • Mourek

Historie mlýna také obsahuje:

1658 Jakub

1840-51 Jan Ticháček

1870 Jan Mourek

1924- Rolnické mlýnské družstvo pro Žinkovy a okolí, zaps. spol. s r.o. v Žinkovech 

správci:

1938-1951 Vránek

1951-1959 Králík

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

    částečně adaptován
    05 2012
      vrchnostenský
      mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
        zděná
        vícepodlažní
        Ve mlýně též písárna a byt 1 + 1
        1933 mlýn přestavován, zvýšen o 1 oatro, nyní 3 patra a přízemí
        1941 hlavní mlýnská budova zděná, čtyřpatrová, 23 x 13 m, polovinu přízemí zabírá pekárna s 2 pecemi, zbytek zabírá obilní siio na 15 vagonů,
        K mlýnu přiléhá skladiště na obilí 14 x 10 m o 3 podlažích a zděné skladiště mlýnských výrobků 20 x 10 m o 2 patrech.
        Po válce postaven další sklad na obilí na zahradě.
        • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
        • okno
        • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
        • vyskladňovací otvor
          • existující torzo uměleckého složení
          1960 funkční stroje odvezeny do plzeňských mlýnů, zbytek do šrotu
          Žádná položka není vyplněna
          1874: 2 složení
          1882: 4 korečný složení, průměr kamenů 85 cm, a mačkadlo na pokrutiny
          1895:
          přízemí:
          prachový cylindr
          prachové vytahovadlo
          4 moučná vytrahovadla
          1. patro:
          smíšená porcelánová stolice
          1 stolice žitná
          1 francouzský velký
          1 franc. menší kámen
          1 český kámen na špicování
          1 na šrotování
          2. patro:
          sací stroj na krupici
          2 moučné cylindry
          ve zvl. oddělení:
          2 mačkadla na len
          1 mačkadlo na pokrutiny
          podstřeší:
          3 šrotové
          1 krupičný cylindr
          1933:
          čistírana:
          automatická váha (výklop 10 kg)
          karter se 36 kotouči o prům. 380 mm
          periodická loupačka 540/850
          tlakový filtr 80 hadic 1225/90 mm
          hranolový vysévač 800/800 mm
          hranolový vysévač 3000/800 mm
          1 obilní dřevěné silo čtyřkomorové obsah 11 vagonů
          mletí:
          dvouválcová mačkacín stolice Kohout 600/220 mm
          čtyřválcová stolice pšeničná šrotovka hladká Prokop 700/220/300 mm
          čtyřválcová stolice pro mletí žita 700/300/300 mm
          vysévání a čištění meliva:
          2 jednoskříňové dvoudílné rovinné vysévače Prokop (1 pro žito, 1 pro pšenici) 1600/100/11 mm
          dvoudílná reforma Prokop 580/265 mm
          prašná komora
          různé:
          sací filtr
          2 hadice délka 3 m, prů. 200 mm
          míchačka na mouku obsah 100 q
          zásobník pro námezdní výměnu
          rozložení:
          přízemí: turbína, hlavní transmise, odtud vedou kapsové výtahy do všech pater
          v rohu mlýna postaveno silo se 4 celami na 10 vagonů obilí, ze sila se oibilí vypouštělo šoupátky v přízemí do příčného šneku, který jej dopravoval do výtahu a vynášel na automatickou váhu v podstřeší
          válcová podlaha:
          příjem obilí a výdej mouky, mlecí stroje (válcové stolice, loupačka, šrotovník)
          manipulační podlaha:
          zásobníky nad mlecími strojí, na výměnu mouky a otrub, spodní část míchačky, svodné a manipulační roury, násypné koše, odchytávací lávky a hrdla a tlakový filtr hadicový.
          podstřeší:
          vysévací stroje (rovinné a hranolové vysévače), stroj na čištění krupic, karter na čištění obilí, horní mlýnská transmise (4 m nad podlahou), části zásobníku nad mlecími stroji a nad míchačkou.
          Zaniklý
          • pila
          • pekárna
          Nezjištěn
          • výroba elektrické energie
          1874 pila se samostatnými vantroky
          1895 povoleno zřídit pekárnu
          pekárna: 2 pece na pečení chleba a rohlíků, 2 cylindrové komíny, klenutá prostorná přípravna, propojená šupnou na mouku z mlýnice
          dynamo pro vlastní potřebu
          • stavidlo
          • náhon
          • rybník
          • odtokový kanál
          • turbínová kašna
          Stavidlo ve hrázi rybníka, krátký otevřený kanál, přemostěný silnicí a přecházející plynule v turbínovou kašnu.
          1874: z rybníka Labuť samostatná vantroka na mlýn a na pilu, mlynář protestuje proti kolísání vody v rybníce
          1929 železobetonové vantroky přivádějí vodu do turbínové kašny s dřevěným krytem a prkennou podlahou na trámech 16 x 20 cm, před turbínou 2 vysoké česlice
          Typturbína Francisova
          StavDochovaný
          Výrobce
          PopisFrancisova horizontální turbina s mokrou savkou, O.K. demontované a uložené t.č. (2006) u majitele.
          povolena 1929, instalována 1930, spád 4,7 m, hltnost 850 l/s, 275 ot./min., výkon 45,4 HP
          1946 výkon 45 HP, průtok 660 l/s
          Typturbína Francisova
          StavDochovaný
          Výrobce
          PopisFrancisova horizontální turbina s mokrou savkou, O.K. demontované a uložené t.č. (2006) u majitele.
          povolena 1929, instalována 1930, spád 4,7 m, hltnost 850 l/s, 275 ot./min., výkon 45,4 HP
          1946 výkon 45 HP, průtok 660 l/s
          Typvodní kolo na vrchní vodu
          StavZaniklý
          Výrobce
          Popis1874: celkem 5 kol
          mlýn: 1 kolo o průřezu 7 střevíců a 9 palců, 3 kola o průřezu 9 střevíců
          hltnost 375 l/s, spád 3 m, výkon na 1 složení: 2,75 HP
          pila: 1 kolo o průřezu 7 1/2 střevíců
          1895: namísto 4 kol pouze 2 o prům 2,2 m
          1929:
          návodní kolo prům 3,26 m, šířka 1,82 m, vdál. lopatek 11 cm, hloubka lopatek 41 cm, spád 3,71 m, v lednici pod kolem hloubka vody 30 cm, výkon 15 HP
          2. kolo: prům 3,35 m, šířka 1,4 m, vzdál. lopatek 14,5 cm, hloubka lopatek 40 cm, spád 3,65 m, v lednici pod kolem hloubka vody 15 cm, výkon 14 HP
          V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, jedno s průtokem 0,329 m3/s, druhé 0,272 m3/s, spád 3,73 m, výkon 1. kola 10,6 k, 2. 8,8 k.
          Typelektrický motor
          StavNezjištěn
          Výrobce
          Popis1933: 3 elektromotory 17 kW, 3 kW a 1,75 kW
          Typelektrický motor
          StavNezjištěn
          Výrobce
          Popis1933: 3 elektromotory 17 kW, 3 kW a 1,75 kW
          Historické technologické prvky
          • průchodová
          • válcový
          • dvouskříňový
          • šneková
          • kapsový výtah | Počet:
          • pytlový skluz - exteriér | Počet:
          • AutorMinisterstvo financí
            NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
            Rok vydání1932
            Místo vydání
            Další upřesnění
            Odkaz
            Datum citace internetového zdroje
            AutorMinisterstvo financí
            NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
            Rok vydání1932
            Místo vydání
            Další upřesnění
            Odkaz
            Datum citace internetového zdroje
            AutorVendula Hnojská
            NázevToulky po vodě - mlýny na řece Úslavě
            Rok vydání2011
            Místo vydáníBlovice
            Další upřesněnís. 63-71
            Odkaz
            Datum citace internetového zdroje

            Žádná položka není vyplněna

            Základní obrázky

            Historické mapy

            Plány - stavební a konstrukční

            Obrazy

            Historické fotografie a pohlednice

            Současné fotografie - exteriér

            Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

            Současné fotografie - interiér

            Současné fotografie - vodní dílo

            Vytvořeno

            11.1.2013 14:09 uživatelem Jiřík

            Majitel nemovitosti

            Není vyplněn

            Spoluautoři

            Uživatel Poslední změna
            Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 18:22
            Radomír Roup 24.6.2018 20:19
            doxa (Jan Škoda) 28.3.2020 15:04