Dobré žernovy všecko zmelí.
(ruské přísloví)

Kornatický mlýn

Kornatický mlýn
3
Kornatice
33843
Rokycany
Kornatice
49° 39' 41.2'', 13° 35' 20.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn připomínaný ke konci 17. stol., významná pozdně barokní památka lidové architektury s částečně dochovaným zařízením.
Roubený špýchar od mlýna (rovněž památkově chráněný) přemístěn do skanzenu - Muzea lidových staveb v Kouřimi.
330 m sz od kapličky v Kornaticích
Kornatický potok
1000158809 (upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení)
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1680 Mlynář Hrdlička užíval dva strychy panských polí, měl za povinnost vychovávat jednoho panského psa.

1787 bylo v obci již 18 usedlostí a chalup, č.3 - Mates Hrdlička mlýn

1807 Matěj Hrdlička zemřel

1807 bratři Jan a Josef Hrdličkové, Jan si vystavěl domek čp. 29

1808 mlýn vyhořel

1809 za velké vody protržena hráz rybníka, již neobnoven

1838 majitel Jan Hrdlička, mlynář

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1850: z průmyslových podniků tu byl pouze mlýn se dvojím složením a k němu patřila i pila. Obojí patřilo mlynáři Hrdličkovi, který zůstával v č. 29 u Šlaufů. Pila zanikla někdy v letech 1860-1870.

Josef Hájek

1882 Josef Holub z Kornatic s manželkou Kateřinou

1901 syn František Holub, zakrátko ale zemřel

vdova se vdala za Josefa Vodáka, ale zanedlouho zemřela, Vodák se znovu oženil.

1907 Josef Vodák zemřel, na mlýně zůstala vdova Marie Vodáková s dcerou Annou a nevlastním synem z 1. manželství Karlem

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Karel Vodák bojoval v ruských legiích

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1922 dcera Anna Vodáková se provdala za Josefa Košana, mlýn dostala věnem

1930 Josef Košan prodal mlýn za 132 000 Kč Josefu Vlnařovi

1930: majitel Josef Vlnař

1932 Josef Vlnař prodal mlýn bratru Rudolfu Vlnařovi

ve mlýně nájemce František Vébr (*1900) z Krašovic

1938 Rudolf Vlnař si postavil dům čp. 50

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1941 mlýn zaplombován

1943 definitivně zastaven provoz

1946 Rudolf Vlnař se vystěhoval do pohraničí

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hrdlička
 • Vlnař
 • Hájek
 • Holub
 • Vodák
 • Košan
 • Vébr

Historie mlýna také obsahuje:

1680 Hrdlička

1787-1807 Matěj Hrdlička

1807  Jan a Josef Hrdličkové

1838 Jan Hrdlička

1850 Hrdlička

Josef Hájek

1882-1901 Josef Holub

1901-1903 František Holub

1903-1907 Josef Vodák

1907-1922 Marie Vodáková

1922-1930 Josef Košan

1930: majitel Josef Vlnař

1930-1932 Josef Vlnař

1932-1946 Rudolf Vlnař

1932-1941 nájemce František Vébr

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • mlynářské účelové známky
dochován bez větších přestaveb
03 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice je součástí dispozice domu
  • baroko do roku 1800
  roubená+zděná
  přízemní
  Budovy kolem podlouhlého dvora. Špýchárek na sz konci mlýnice dnes přemístěn do skanzenu v Kouřimi.
    • existující torzo polouměleckého složení
    V 2. pol. 60. let 20. stol. dochována hřídel, palečné kolo, násypky a minimálně jedna válcová stolice. Současný stav mi není znám.
    Žádná položka není vyplněna
    1850 2 složení
    Zaniklý
    • pila
    pila 1850-1870
    • náhon
    • rybník
    Voda původně z rybníka přímo nad mlýnem, při povodni 1809 se však jeho hráz protrhla a již nebyl obnoven, později voda přivedena novou strouhou z Flusařského rybníka. Kromě mlýna byla z tohoto mlýna poháněna ještě panská pila a flusárna, každý z těchto provozů měl jedno stavidlo, k mlýnu patřilo prostřední. Po zániku pily 1887 mohl mlýn přibírat vodu i z jejího stavidla.
    1933 mlynář nechal obnovit hráz rybníka, splav a stavidla.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930? 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,209 m3/s, spád 4,96 m, výkon 8,6 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930? 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,209 m3/s, spád 4,96 m, výkon 8,6 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • paleční kola, pastorky a cévníky (řemeslný výrobek)
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 42
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 42
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevKornatice - dějiny obce
    Rok vydání2017
    Místo vydáníKornatice
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.kornatice.cz/obec-1/historie-obce/vznik-obce/
    Datum citace internetového zdroje03 2019
    AutorVendula Hnojská
    NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
    Rok vydání2011
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněnís. 158-160
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    28.3.2019 23:17 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 31.3.2019 20:57