Mlynář není dříve zbožný, dokud se nerozhlédne z okna.
(německé přísloví)

Šveplův mlýn; Schwepperlmühle

Šveplův mlýn; Schwepperlmühle
50
Ošelín
348 15
Tachov
Ošelín
49° 47' 11.8'', 12° 50' 59.6''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál v údolí řeky Mže pod Olešínem, nedaleko vlakové zastávky Olešín. Jméno mohl získat od osobního jména Schwepper, odvozeného od schwappen, což znamená pleskání, šplíchání vody.
Mže
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Zdeněk Jiskra upozorňuje, že zde ve středověku mohl stát Machovský mlýn uváděný v zemských deskách k roku 1544.

Podle Veštovy kroniky byl mlýn vybudován kolem roku 1640. Soupis poddaných podle víry uvádí mezi poddanými ošelínského panství mlynáře Nicolase Prauna (stár 26 let) a jeho manželku Catharinu (24 let). Není však přesně uvedeno, ke kterému mlýnu v údolí pod Ošelínem se tato zpráva vztahuje.

První historické zápisy ke mlýnu jsou z roku 1713 v tereziánském katastru, kde je uveden mlýn Schweppelmühle se dvěma koly na stálé vodě.

V roce 1838 je zde jako mlynář uveden Wenzl Hanika, kromě mlýna zde provozoval také pilu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1873 přišla do údolí komise, která měla zasadit při mlýnu vodní cejch a zapsat mlýn do vodní knihy. Majitel mlýna Sebastian Hanika z neznalosti zákona pro komisi nic nepřipravil, komise si proto musela vystačit s dostupnými prostředky, aby její cesta do údolí nebyla zbytečná. Cejch byl zhotoven z olšového kmene a na dvou koncích hladce oříznut. Horní konec byl opatřen plechovou destičkou s vysekanými iniciálami mlynáře S.H. a datem zasazení 1873.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Dle sčítání z roku 1921 tu hospodařil Karl Hanika (narozen roku 1865), označený jako mlynář a zemědělec. Se ženou Marií (narozena roku 1867 v Kurojedech) měl syna Franze. Ve mlýně byli další 3 lidé jako pomocníci.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1930 je zde opět uváděn Karel Hanika. V roce 1945 patřil mlýn jeho synovi Franzovi s ženou Theresií. Byl posledním majitelem mlýn z rodu Haniků, mlýn mu byl v roce 1945 zabaven.

V roce 1946 byl zkonfiskovaný mlýn přidělen Státním lesům ve Stříbře. Podle protokolu byl mimo provoz již před válkou. Součástí mlýna bylo hospodářství se zemědělskými pozemky v rozsahu 4,5 ha. Zařízení mlýna je popisováno jako staré a bylo odhadnuto na celkovou částku 10 000 korun. O zařízení projevil v roce 1946 zájem mlynář Václav Engler z Janovic nad Úhlavou. Státní lesy ale tuto žádost zamítly s odůvodnění, že mlýn získaly i s vybavením.

Dne 23. 12. 1947 se někdo do mlýna vloupal, vyřezal části podlahy, odcizil řemeny a část mlýnského zařízení. Ředitel Státních lesů předal případ k vyšetření veřejné bezpečnosti a podezíral odmítnutého mlynáře Englera. Ukázalo se, že zařízení (reformu) ze mlýna odvezl mlynář Jaromír John ze Zámeckého mlýna u Třebele. John se prokázal potvrzením od odhadce Gušlbauera, které bylo schváleno MNV v Ošelíne, podle kterého si mohl zařízení ze mlýna odvézt.

V roce 1949 byla likvidace mlýnského zařízení ukončena, skončilo ve šrotu.

Není známo, zda byl mlýn někdy nějak Státními lesy využíván.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1949 stály budovy mlýna ještě v plném rozsahu. Není přesně známo, kdy byly zbourány. Do dnešní doby se nedochoval ani kousek zdiva.

Později stával v místech mlýna pionýrský tábor a v údolí si chataři začali stavět rekreační chaty.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je údolí v okolí mlýna využíváno chataři.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hanika

Historie mlýna také obsahuje:

1838 Wenzl Hanika

1873 Sebastian Hanika

1921 - ? Karl Hanika

? - 1945 Franz Hanika

Státní lesy ve Stříbře

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2019
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    Zděná obdélníková budova se zděným přístavkem pro pilu na východní straně.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dle protokolu z roku 1946: Mlýn pohánělo jedno vodní kolo na spodní vodu na dřevěné hřídeli o průměru 3,4 m. Součástí provozu byla dále 2 dynama určená především k osvětlení provozu.
      V mlýnici byla dvouválcová stolice firmy Kohout, Praha Smíchov, jedno složení s francouzským kamenem o průměru 90 cm, hranolové vysévače, reforma, míchačka na mouku.
      Zaniklý
      • pila
      • náhon
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1713 - dvě vodní kola
      1930 - jedno vodní kolo na spodní vodu, spád 1,5 m, výkon 4,1 HP.
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1713 - dvě vodní kola
      1930 - jedno vodní kolo na spodní vodu, spád 1,5 m, výkon 4,1 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníPlzeň, str. 43
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníPlzeň, str. 43
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl I – Mže
      Rok vydání2018
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 104 - 105
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      20.5.2019 14:30 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 23.5.2019 20:40