Ona je hotový žvanivý mlýn.
(německé rčení)

mlýn v Mostku; Schwanenbrücklmühle

mlýn v Mostku; Schwanenbrücklmühle
23
Mostek
34525
Domažlice
Rybník nad Radbuzou
49° 32' 34.0'', 12° 40' 19.6''
Mlýniště bez mlýna
Mostek (německy Schwanenbrückl) je zaniklá vesnice, část obce Rybník v okrese Domažlice. Nachází se asi 3 km na sever od Rybníka. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1575. Zaniklá osada ležela v údolí Radbuzy při silnici Rybník-Smolov. Skelné hutě se v místě připomínají již koncem 16. století, v 17. století zde byl založen dvůr.
střed
Radbuza
volně přístupný

Obecná historie:

Jméno Schwanenbrückl vzniklo zajímavým způsobem.  Panství pánů ze Schwanenbergu sahalo až k řece Radbuze a s naším územím ho spojoval můstek, původně dřevěný.  Protože páni ze Schavenenbergu měli ve znaku labuť (schwanen-labuť), dostalo místo jméno Schwanenbrückl, tedy Labutí můstek.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

O rozsahu osídlení dnes již zcela zmizelé obce svědčí záznam o prodeji, kterým Petr Schürer roku 1607 převedl mutěnínským Vidršpergárům novou huť se všemi staveními, sladovnou, pivovarem, poplužím, mlýnem, pilou a chalupami.

V Mostku stávaly dva mlýny. Mlýn položený v údolí Radbuzy pod hrází rybníka, je již v roce 1615 uváděn jako panský. Snad byl založen již sklářem Pavlem Schürerem. Od roku 1653 tu byl mlynářem Andreas Portner, jehož potomci drželi mlýn až do konce 17. století.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V polovině 18. století je ve vsi zmiňován mlýn o dvou kolech se dvěma stoupami a pilou. Nelze určit, který ze dvou to je.

V roce 1789 uvádí Schaller tuto obec pod názvem Neue – Schwanenbrückl, v roce 1839 se už jmenuje jenom Schwanenbrückl, s 30 domy, kde byly 2 sklářské hutě, vinopalna, výrobna potaše, panská hájovna, zámeček, 2 mlýny a pila.

1838 – indikační skica a otisk stabilního katastru – č. 23 – spalná budova s dalším obdélníkovým přístavkem, jedno kolo, majitelem mutěnínský Vidršpergár. 

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Jediné dochované sčítání obyvatel uvádí v roce 1921 jako mlynáře Johanna Gobernatze *1885 Schwanenbrückel.

1930 – Jan Ittner – mlýn a pila – 3 kola na svrchní vodu – 0,093-4,3-10,5

1938 - Osada měla před II. světovou válkou  49 usedlostí.

Po odsunu německého obyvatelstva sice ves získala nové české jméno Mostek, ale kvůli blízkosti hraničního pásma nebyla natrvalo dosídlena a koncem 50. let byla zbořena.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

2019 - Dnes je prostor hustě zarostlý stromovím, přetrval pouze starý kamenný most přes Radbuzu z r. 1809, obnovený po roce 1990. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Portner
 • Gobernatz
 • Ittner

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
06 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  jednopatrový
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    • rybník
    • most, propustek
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Radbuza - Schwanenbrückel 13 ( chyba v č.p. ) – Jan Ittner – mlýn a pila – 3 kola na svrchní vodu – 0,093-4,3-10,5.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Radbuza - Schwanenbrückel 13 ( chyba v č.p. ) – Jan Ittner – mlýn a pila – 3 kola na svrchní vodu – 0,093-4,3-10,5.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel
    Rok vydání1921
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Procházka
    NázevPutování po zaniklých místech Českého lesa – I. Domažlicko
    Rok vydání2017
    Místo vydáníDomažlice
    Další upřesněnístr. 170-178
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.lms.cuzk.cz/
    Názevletecký snímek
    Rok vydání1947
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    25.6.2019 13:11 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 15.8.2019 21:34