V jdoucím mlýně nejsou pavučiny.
(německé přísloví)

Mýtský mlýn; Mauth Mühle, Mauthdorfermühle

Mýtský mlýn; Mauth Mühle, Mauthdorfermühle
28
Mýto
34701
Tachov
Mýto u Tachova
49° 47' 43.3'', 12° 34' 16.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Usedlost bývalého mlýna se nachází na samotě v údolí Lužního potoka, západně od obce Mýto. U mlýna stojí památný strom javor klen chráněný od roku 1987.
samota, západně od obce Mýto
Lužní potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

2. pol. 18. století – mlynář Wenzl Träger s manželkou Evou. Jeho dcera Barbara (narozena 1784) se provdala za Petra Schreinera, syna mlynáře Mathese Schreinera z Luglmühle u Tachova čp. 312. Mlýn zdědil Wenzlův syn Franz Josef.

Začátek 19. století – mlynář Franz Josef Träger, syn předchozího. Za manželku měl Annu, rozenou Schreiner, která byla dcerou mlynáře z tachovského mlýna Luglmühle čp. 312. Postupně se jim narodily děti Franz Josef (1808), Barbara (1809), Maria Barbara (1812), Johann (1815), Josef (1819).

Dalšími mlynáři na Mýtském mlýně se stali bratři Franz Josef (1808) a Josef (1819), synové předešlého. Franz Josef ml. se v roce 1837 oženil s Antonií Johannou Schulz, jeho mladší bratr Josef si vzal za manželku Rosinu Ringl. Ve 40. letech 19. století jsou oba uváděni jako mlynáři na Mýtském mlýně čp. 28.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od konce 40. let 19. století působil na mlýně po několik roků mlynář Josef Baier a manželkou Barbarou rozenou Schaffer, původem z Heiligenkreuz. Josef Baier sem přišel z Chodského Újezda (dříve Sv. Kříž, Heiligenkreuz), byl synem mlynáře Antona Baiera z Habermühle čp. 85 (107). V matrice jsou zápisy o narození jejich synů na Mýtském mlýně Wenzla (1847) a Antona (1850).

Ke konci 50. let 19. století přišel na mlýn Adalbert Eckert. Za manželku měl Katharinu, rozenou Böhm,  dceru mlynáře z Lískového mlýna z obce Branka (dříve Galtenhof, Jalový dvůr) čp. 50.  S ní se na Mýtský mlýn přistěhovali z Lískového mlýna i někteří členové její rodiny (matka, sestra Johanna). V květnu 1859 se manželům narodila dcera Marie, v lednu 1862 další dcera Barbara. Adalbert Eckert však zemřel již v srpnu 1862 ve věku 30 roků.

V lednu 1863 se na mlýn v Mýtě přiženil Georg Stadler, který sem přišel z Neumühle u Tachova čp. 305, jeho otcem byla tamní mlynář Elias Stadler. Georg si vzal vdovu po mlynáři Adalbertu Eckertovi Katharinu. V květnu 1864 se manželům narodila dcera Bertha, v květnu 1866 syn Franz Xaver (zemřel již v červnu 1866), v roce 1867 následoval syn Franz, pozdější dědic mlýna, 1870 Josef a 1872 Wenzl.

V 60. letech působil na Mýtském mlýně čp. 28 jako další mlynář také Wilhelm Böhm, původem ze mlýna Branka čp. 50, který byl v blíže nezjištěném příbuzenském vztahu s Katharinou Böhm.

V 70. letech byl zde jako další mlynář uváděn ještě Karl Häupl, který pocházel stejně jako Katharina Böhm ze mlýna z Branky čp. 50, lze předpokládat nějaký příbuzenský vztah mezi nimi. Karl Häupl měl za manželku Katharinu Lichtenecker z obce Lučina (Sorghof). Na Mýtském mlýně se jim postupně narodily děti  Theresia (1870), Franz Joseph (1872), Joseph Franz (1874), Ferdinand (1876). Karl Häupl s Katharinou do konce 70. let přestěhovali do obce Sorghof, kde se jim v roce 1879 narodila dcera Barbara.

Dle sčítání lidu v roce 1880 byl majitelem mlýna stále Georg Stadler (narozen 1839). Vedle mlynářství měl jako vedlejší činnost uvedeno zemědělství. Dále zde byla evidována jeho manželka Katharina (narozená 1837), rozená Böhm, původem z obce Branka čp. 50, a děti Bertha (uveden rok narození 1866, dle matrik však narozena 1864), Franz (1867), Joseph (1870) a Wenzl (1872), a také dcera Kathariny z prvního manželství Barbara Eckert (1862). Dále zde byl evidován Anton Fichtl, zaměstnán jako další mlynář. Hospodářství mlýna obsahovalo 10 kusů hovězího dobytka a 2 prasata.

Další dcera Kathariny z prvního manželství, Maria Eckert se roku 1881 provdala za  finančního komisaře v Tachově Jakoba Johanna, který byl původem syn mlynáře Michaela Johanna z obce Úbočí (Amonsgrün).

Koncem 19. století provozoval mlýn syn výše uvedeného páru Franz Stadler. Za manželku měl Margaretu, rozenou Huf, ze Schönwaldu, se kterou se oženil v květnu 1893. V červenci 1894 se jim narodila dcera Anna Franciska. V květnu 1896 následovala další dcera Katharina, která se v roce 1917 provdala za mlynáře Heinricha Trägera ze mlýna v Milířích (Brand) čp. 4. Dalšími zde narozenými dětmi byli synové Josef v listopadu 1898, Franz Josef v říjnu 1899, v dubnu 1902 Johann, který se po otci stal dalším mlynářem na Mýtském mlýně, v dubnu 1904 Norbert a v březnu 1906 dcera Berta.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Franz Stadler zemřel 31. května 1925. Mlýn převzal jeho syn Johann Stadler, který je zde uváděn také v seznamu vodních děl v roce 1930.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Po válce byla rodina mlynáře Stadlera odsunuta.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Träger
 • Baier
 • Eckert
 • Böhm
 • Häupl
 • Stadler

Historie mlýna také obsahuje:

2. pol. 18. st. Wenzl Träger

zač. 19. st. Franz Josef Träger, st.

30. – 40. léta 19. st. Franz Josef Träger ml. a Josef Träger

konec 40. a 50. léta 19. st. – Josef Baier

konec 50. let  19. st.  až 1862 Adalbert Eckert

1863 Georg Stadler

asi 1894 - 1925 Franz Stadler

1925 – 1945  Johann Stadler

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  08 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    Dle vyobrazení na mapách stabilního katastru byl původně dřevěný. Později byla budova mlýna přestavěna na zděnou s obdélníkovým půdorysem, přízemí, patro a vysoké podkroví s dalším pracovním podlažím.
       Žádná položka není vyplněna
       • náhon
       • odtokový kanál
       • turbínová kašna
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Výrobce
       Popis1930 – 1 Francisova turbína, spád 5 m, výkon 9 HP
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Výrobce
       Popis1930 – 1 Francisova turbína, spád 5 m, výkon 9 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 38
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 38
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorInternet, Porta Fontium
       NázevWestböhmische Matrikelsammlung
       Rok vydání
       Místo vydáníStátní archiv v Plzni
       Další upřesněnídigitalizované matriky, Milíře - římskokatolická fara
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/milire?language=de
       Datum citace internetového zdroje20. 8. 2019
       AutorInternet, Porta Fontium
       NázevCensus 1880 – Mýto (Mauthdorf)
       Rok vydání1880
       Místo vydáníarchiv Tachov
       Další upřesněnídigitalizovaný dokument
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/census/soap-tc/1880/myto
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Vytvořeno

       20.8.2019 13:49 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2019 21:42