Kdo nese pytel s moukou,
toho mají za mlynáře.
(německé přísloví)

Novomitrovický mlýn

Novomitrovický mlýn
83
Nové Mitrovice
33563
Plzeň-jih
Nové Mitrovice
49° 35' 9.2'', 13° 40' 53.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn založený až v 2. pol. 19. stol. na místě někdejší stoupy na drcení křemene pro novomitrovickou sklárnu, v roce 1919 secesně přestavěný, dnes velmi pěkně opravený.
800 m severně od kostela sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích
Mítovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

v 18. stol. stoupa na drcení křemene

1838 na císařském otisku mlýn ještě není

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Vojtěch Levý

1930 Jan Levý

Za II. světové války mlýn uzavřen a zapečetěn

Po válce obnoven provoz, mlynářka sl. Bohumila Levá (1940 složila tovaryšskou zkoušku u mlynáře Kresla ve Starém Plzenci)

1949 mlýn  uzavřen

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Levý

Historie mlýna také obsahuje:

Vojtěch Levý

1930-1940 Jan Levý

1945-1948 Bohumila Levá

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  02 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • secesní
   zděná
   jednopatrový
   Secesní přestavba 1919.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
    • zcela bez technologie aj.
    Dle V. Hnojské nedochovány žádné stroje.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • stoupa
    • mletí surovin
    • náhon
    • rybník
    • akumulační nádržka
    • lednice
    V Jalovém (resp. Mítovském) potoce zřízen jednoduchý pražcový jez, ketrý naháněl vodu do krátkého náhonu, ten ústil do rybníka na návsi, který byl majetekem mlynáře Jana Levého.
    Zemní hráz rybníka dosahovala v koruně 2,2 m, nejvyšší výška nas terénem činila u dolního konce 3,5 m, návodní svah hráze byl vydlážděn. Přepad z rybníka se nacházel v jeho horní části na straně k potoku.
    V dolní části rybníka vedlo v hrázi betonové potrubí o průměru 30 cm, jímž byla přiváděna voda k pohonu mlýna, délka potrubí mezi rybníkem a mlýnem činila 160 m. Potrubí končilo ve zděné nádrži u mlýna o půdorysu 3,5 x 3,5 m n a výšce 4 m, krátkými dřevěnými vantroky se voda z nádrže pouštěla na kolo.
    Odpadní potrubí od mlýnského kola procházelo zprvu pozemkem mlynáře, dále dnem potoka, bylo 100 m dlouhé a vyúsťovalo ve výmolu v břehu potoka.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,069 m3/s, spád 4,6 m, výkon 2,7 HP, průměr 3 m, šířka věnce 0,7 m, každý koreček 0,5 m široký a 0,1 m hluboký a byly od sebe 0,26 m vzdálené.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,069 m3/s, spád 4,6 m, výkon 2,7 HP, průměr 3 m, šířka věnce 0,7 m, každý koreček 0,5 m široký a 0,1 m hluboký a byly od sebe 0,26 m vzdálené.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVendula Hnojská
    NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
    Rok vydání2011
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněnís. 141-142
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    23.2.2020 20:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 26.2.2020 20:51