Já a ty a mlynářova kráva!
(německé rčení)

Poznáváme vodní mlýny