Akciový parní mlýn

zpět | tisk | pdf
Akciový parní mlýn
1576/49
Jankovcova
Praha - Holešovice
170 00
Hlavní město Praha
Holešovice
50°6'28.206'' 14°27'13.684''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Z velkého mlýna se zachovala jedna budova s věžovou nástavbou. Budova je přestavěná na hotel, ráz budovy včetně omítky byl při přestavbě zachován. Budova je uvedena na seznamu kulturních památek Prahy 7 - Holešovic. Vedle mlýna se zachovala velká osmipatrová budova, která sloužila jako sklad mouky. Na místě ostatních budov mlýna stojí nové budovy. Mlýn stojí nedaleko holešovického přístavu, byl vlečkou napojen na holešovickou vlečku.
Ve městě
Vltava
100643
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Mlýn byl postaven podle návrhu arch. Bohumila Hypšmana v letech 1909-1911. Stavbu mlýna provedla firma Amme, Giesche and Koenegen se sídlem v Braunschweigu. Ve věžové nástavbě byl umístěn požární vodojem. Roku 1911 byl vedle mlýna postaven firmou Eduarda Asta osmipodlažní sklad mouky.

Znárodňování, život mlynářů v průběhu komunistického režimu (1949-1989)

oku 1960 proběhla rekonstrukce strojního zařízení a parní pohon byl nahrazen elektrickým. Mlýn byl v provozu do 90. let 20. století, začátkem 21. století byla část mlýna přestavěna pro komerční účely, část mlýna byla zbourána a na místě budov mlýna byly vystavěny nové budovy.

...
průmyslový areál
řeka
mlýnice bez obytné budovy
 • raná moderna do roku 1920
 • 1945 – současnost
zděná
vícepodlažní
Zadavatelem stavby parního mlýna s kapacitou 210 tun obilí denně byla akciová společnost mlýnů v Praze. Původně šestipodlažní trojtraktová budova má litinový skelet, dřevěné stropy a požární nádrž nad schodišťovou částí. Mlýn byl zásoben ze sousedního obilního sila, které již zde dnes není. V roce 1911 byla na pozemku postavena osmipodlažní železobetonová budova, slouží jako skladiště mouky, jedna z prvních konstrukcí v tehdejší monarchii. V roce 1960 prošel mlýn generální rekonstrukcí a v této době byl elektrifikován.

Po rekonstrukci je budova čtyřpatrová.

Mlýn je kulturní památkou, je přestavěn, ale je zachován ráz stavby z doby před 1. světovou válkou.

 • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • zcela bez technologie aj.
  --
  Žádný prvek není vyplněn
  --
   Vedle mlýna stál sklad na mouku - zachoval se
    --
    Výrobce:
    Žádný motor není vyplněn

     Literatura / Internet

     Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
     Seznam kulturních památek v Holešovicích Internet 0 5.4.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam… Vodní mlýn - Akciový
     Akciový parní mlýn Internet 0 5.4.2013 http://www.hornictvi.info/techpam/praha…
     Bohumil Hypšman Internet 0 5.4.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil… Dílo - Akciový parní mlýn v Holešovicích
     Zmizelá Praha-Nádraží a železniční tratě Kateřina Bečková Paseka v Praze a Litomyšli 2009 Fotografie mlýna a překladiště , r. 1925
     Akciový parní mlýn v Hoešovicích Internet 0 5.4.2013 w.atlasceska.cz/praha/akciovy-parni…
     Výstava Holešovice-Bubny v objetí Vltavy Muzeum hlavního města Prahy 2014 Historické fotografie z výstavy

     Prameny

     Seznam je prázdný ...     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér
     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků     Ostatní


     Hlavní autor
     Helena Špůrová 2013-04-05 21:18:22
     Spoluautoři
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-01-29 22:35:59