Albeřický mlýn

zpět | tisk | pdf
Albeřický mlýn
14
--
Dolní Albeřice
542 26
Trutnov
Horní Maršov
50°40'54.026'' 15°50'40.830''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn je zakreslen již na mapě I. vojenského mapování (1764-1768).
Původní č. p. bylo 12.
--
Albeřický potok
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

31. 7. 1871 si ml. mistr Johann Lorenz vzal Marii Dix.

27. 1. 1885 si vzal mlynář Franz Mittag Emilii Fiedler.

1877 Johann Polz.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Polz, Müller, Hübner, Lorentz, Peitzker, Mittag

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

Vodní kniha uvádí majitele Johanna Polze, Josefa Müllera

od 1. 8. 1907 Laurentze Peitzkera

od 17. 3. 1936 Alfreda Hübnera

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
--
--
--
--
  --
  --
  --
     1 válcová stolice 500/300
     1 mačkadlo ovsa
     1 loupačka
     1 šindelka
     Žádný prvek není vyplněn
     --
      --
       --
       Výrobce: Vodní kniha uvádí 1 kolo na vrchní vodu, průměr 5,2 m, š. 68 cm, hl. korečků 25 cm.
       Průtok 85 l/vt., spád 5,5 m, výkon 4,57 HP.
       bez dochovaného pomocného motoruVýrobce: Náhradní síly tu není.

        Literatura / Internet

        Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
        0 https://familysearch.org

        Prameny

        Místo uložení Název fondu Název archiválie Karton Inventární číslo, signature
        Státní okresní archiv v Trutnově Vodní kniha


        Historické mapy


        Hlavní autor
        Radomír Roup 2013-07-07 10:34:00
        Spoluautoři
        Rudolf (Rudolf Šimek) 2015-07-02 12:20:31