Stanský, Znamenáčkův mlýn

zpět | tisk | pdf
Stanský, Znamenáčkův mlýn
25
--
Stan
539 01
Chrudim
Stan u Hlinska
49°45'2.761'' 15°51'54.311''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
V objektu se nachází malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou. Voda k turbíně je přiváděna vodním náhonem o délce 660 m. Maximální výkon turbíny je 22 kW. Turbína byla po 60 ti letech znovuuvedena do provozu dne 16. prosince 2010.
samota západně od obce
Chrudimka
--
http://www.stanskymlyn.cz/
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Mlýn je písemně doložen od 17. století (1667 Judita mlynářka, 1704 mlýn patří chroustovickému panství a má jedno složení)

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

V roce 1857 došlo k první přestavbě budovy mlýna.

V roce 1876 jsou uváděna dvě složení a krupník, které poháněla dvě vodní kola o průměru 379 cm. Ve druhé polovině 19. století byla u mlýna v provozu pila jednuška, poháněná vodním kolem o průměru 348 cm.

První republika (1919-1938)

V roce 1920, kdy kola nahradila Francisova turbína, se zároveň uskutečnila modernizace mlýna uměleckým složením.

V roce 1923 došlo k druhé přestavbě budovy mlýna, která následovala po požáru, při němž shořelo 60 obrazů malíře Františka Kavána vytvořených za jeho vítanovského pobytu.

V období 19291936 se zde provádělo mletí pilin k výrobě střelného prachu pro semtínskou prachárnu.

V roce 1930 je psán majitel mlýna a elektrárny Bedřich Znamenáček.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)

Poslední mlynář Vávra zde mlel do roku 1948.

Vývoj po roce 1989

Od roku 2008 je budova mlýna upravena na stylový penzion "Stanský mlýn". Vodní dílo v součsné době využívá elektrárna s instakovaným výkonem 22 kW.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Znamenáček, Vávra

Historie mlýna také obsahuje:

Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1922 došlo k požáru budovy mlýna.

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
částečně adaptován
venkovský
řeka
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  jednopatrový
  --
     --
     Žádný prvek není vyplněn
     --
     • výroba elektrické energie
     Turbína a malá vodní elektrárna byla zprovozněna po šedesátileté přestávce.
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     Náhon dlouhý 660 metrů přivádí vodu z Chrudimky.
     turbína FrancisovaVýrobce: V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,642 m3/s, spád 4,5 m, výkon 29,7 k.
     Žádný motor není vyplněn
     • turbína

     Literatura / Internet

     Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
     Seznam a mapa vodních děl republiky československé Ministersto financí 1932
     Chrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon Luděk Štěpán a Ivo Šulc Chrudim 2013 str. 14, číslo 25

     Prameny

     Seznam je prázdný ...


     Historické mapy     Obrazy


     Současné fotografie - exteriér
     Současné fotografie - interiér     Současné fotografie - vodní dílo
     Ostatní


     Hlavní autor
     Ario Darene 2012-07-05 12:39:32
     Spoluautoři
     REAPERXCX 2016-03-23 15:05:54
     Radomír Roup 2016-03-23 15:05:54
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-03-23 15:05:54
     Franklyn (Lukáš Racocha) 2016-03-23 15:05:54
     meisl (Zdeněk Meisl) 2016-03-23 15:05:54