Ábelův mlýn

zpět | tisk | pdf
Ábelův mlýn
7
--
Dolánky u Turnova
511 01
Semily
Bukovina u Turnova
50°36'11.744'' 15°10'9.466''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn je starého založení, stál na tomto místě již před rokem 1608. Stojí v obci Dolánky nedaleko známého Dlaskova statku. Mlýn byl přebudován na stylovou restauraci. Mlýn je kulturní technickou památkou.
Na okraji obce
Vazovecký potok
25237/6-2512
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

Původně byl mlýn panský, vrchnost ho pronajímala. Proto byl nazýván mlýnem nájemním.

V roce 1608 byl na pokyn Karla z Wartenberka na starých základech postaven nový mlýn.

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek i s mlýnem rodu Wartenberků zkonfiskován, přešel do majetku Albrechta z Valdštejna a později rodu Des Fours Waldenrode.

1701 mlýn kupuje za 450 zlatých Jan Kašpar Riker.

1755 majitelem mlýna vazovecký mlynář František Skála, rodina Skálů vlastnila mlýn 66 let.

První republika (1919-1938)

Posledními majiteli byla rodina Ábelů.

V některých článcích se uvádí, že mlýn přestal mlít v 50. letech 19. století v souvislosti se stavbou liberecko-pardubické železnicde, kdy bylo přeloženo koryto Vazoveckého potoka. Seznam a mapa vodních děl Republiky československé uvádí k roku 1930 mlynáře Josefa Ábela a mlýn, stejně informační tabule u mlýna s historickými fotografiemi ze 40. let 20. století.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)

Poslední mlynář Josef Ábel. Mlýn ukončil provoz v roce 1942.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Riker, Skála, Ábel

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1701  Jan Kašpar Riker.

1755 František Skála, rodina Skálů vlastnila mlýn 66 let.

1930  Josef Ábel

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
dochován bez větších přestaveb
vrchnostenský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
 • klasicismus do roku 1850
 • raná moderna do roku 1920
 • moderní 1920 – 1945
 • 1945 – současnost
roubená+zděná
přízemní
--
 • lomenice, hrázděný štít
   --
   Žádný prvek není vyplněn
   --
    --
    • náhon
    • lednice
    Náhon byl zasypán.

    Zbytek lednice.
    bez dochovaného vodního motoruVýrobce: V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 6,30 m, výkon 4,01 HP.
    Žádný motor není vyplněn
    • mlecí kámen
     francouzský kámen

    Literatura / Internet

    Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
    Letopisy Bukovinské - část Vilém Žďárský 0 Informační tabule před mlýnem - viz foto
    Seznam a mapa vodních děl republiky československé Ministerstvo financí 1932 Jičín, str.39
    Vazovecký potok Internet 0 29.10.2013 http://m.taggmanager.cz/cs/1361
    Ondříkovský krasový systém Internet 0 29.10.2013 http://www.geopark-ceskyraj.cz/databaze…
    Stavby spojené s využitím vody Internet 0 29.10.2013 http://www.cesky-raj.info/cs/tradice-a…
    Seznam kulturních památek v Turnově Internet 0 29.10.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam… Dolánky u Turnova

    Prameny

    Seznam je prázdný ...


    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice


    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků


    Současné fotografie - vodní dílo    Současné fotografie - technologické vybavení


    Hlavní autor
    Helena Špůrová 2013-10-29 21:26:17
    Spoluautoři
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2013-12-26 22:13:48
    kolssteyn 2016-03-11 08:47:19