Martinský mlýn

zpět | tisk | pdf
Martinský mlýn
18
--
Hrádek
374 01
České Budějovice
Pěčín u Trhových Svinů
48°49'40.476'' 14°41'17.626''
Mlýn s vodním kolem
Mlýn byl postaven roku 1859, je typickým představitelem malých vesnických mlýnů a má neopakovatelnou atmosféru samoty stojící u rozčeřené hladiny rybníka, jehož vody sytí mlýnský náhon. Mlýnice je patrová a je postavena z kamenného zdiva, jehož šíře dosahuje až 1m. Hospodářské budovy tvořily s mlýnicí uzavřený dvůr.
mlýn se nachází cca 500m za obcí Hrádek
Žárský potok
--
www.martinskymlyn.cz
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Mlýn byl postaven roku 1859. (PK)

Od 27. 5. 1876 vlastnil mlýn František Bican. (3 měsíce předtím si vzal jistou Annu, svatba 8. 2. 1876) (PK)

Nedaleko mlýna se nachází malý křížek z roku 1879 - kovový s kamenným podstavcem, s reliéfem kříže a letopočtem 1879 a vyrytým srdcem s iniciálami F. B. (jedná se zřejmě o majitele mlýna Františka Bicana)
- foto
http://peterth.rajce.idnes.cz/Martinsky_mlyn_a_okoli/#poko021_1.jpg
http://peterth.rajce.idnes.cz/Martinsky_mlyn_a_okoli/#poko022.jpg
(PK)

Od 1884 měl mlýn jiného majitele, který během 3 let propil vodní právo - opět se zde po zapsání exekuce objevil František Bican. (prý jen na dva měsíce)
(PK)

První světová válka (1914 – 1918)

Chytilův adresář z roku 1915 zde udává mlynáře Franze Kratochvíla.(PK)

První republika (1919-1938)

K roku 1930 se udává na Žárském potoce jako Hrádek čp. 18, mlynář František Kratochvíl, mlýn, průtok 0,135 m3/s, spád náhonu 2,8m, výkon 3,2 HP /Seznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice, Praha 1932./

pozn. Kratochvíl byl prý poslední mlynář, který na Martinském mlýně mlel. (PK)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Bican, Kratochvíl

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1876, 1879 - František Bican

1915, 1932 - Franz Kratochvíl

Mlýn je vyobrazen na:

Císařský povinný otisk (1826 - 43)
částečně adaptován
vrchnostenský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  --
  --
  • pavlač, balkón
  • dveře, vrata
  • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
  • topeniště, kamna, pec
   1930 - mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,135 m3/s, spád náhonu 2,8m, výkon 3,2 HP
   Žádný prvek není vyplněn
   --
    --
    • rybník
    --
    vodní kolo na vrchní voduVýrobce: V roce 1930 měl mlýn vodní kolo na svrchní vodu. Průtok 0,135 m3/s, spád 2,8 m, výkon 3,2 HP (PK)
    Žádný motor není vyplněn
    • vodní kolo

    Literatura / Internet

    Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
    Seznam vodních děl Republiky československé Ministerstvo financí 1932 České Budějovice, str.27
    Martinský mlýn Internet 0 26.8.2014 http://www.martinskymlyn.cz/
    Jak mě František vyvezl na Žumberk a k Martinskému mlýnu Internet - Marie Klenovská, fotografie 0 26.8.2014 http://marijika.rajce.idnes.cz/Jak_me… Album fotogrfií - vlož. HŠ

    Prameny

    Seznam je prázdný ...
    II/2015 - edit (PK)
    VI/2015 - doplněno + odkaz foto http://peterth.rajce.idnes.cz/Martinsky_mlyn_a_okoli/ (PK)


    Historické mapy    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků


    Současné fotografie - interiér


    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků    Současné fotografie - vodní dílo


    Současné fotografie - technologické vybavení


    Hlavní autor
    vrtilkam 2013-12-09 11:01:19
    Spoluautoři
    pkhistory (Petr Kozel) 2017-01-25 11:28:18
    Helena Špůrová 2016-12-02 14:50:22
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-12-02 14:50:22