Anenský mlýn

zpět | tisk | pdf
Anenský mlýn
483/5
Samoty
Ořechov
664 44
Brno-venkov
Ořechov
49°8'4.500'' 16°31'44.440''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn starého založení stojí nedaleko mostu přes Bobravu u silnice ze Střelic do Ořechova. Připomínán je ve 2. polovině 14. století jako klášterní majetek dominikánek sv. Anny.
Mlýn je přestavěn a slouží k obytným účelům.
Samota, za Bobravou stojí jeden dům
Bobrava
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Středověk - do nástupu Habsburků na český trůn (1526)

Mlýn je prvně připomínán v roce 1369 v souvislosti s jeho prodejem spolu s obcí Ořechov dominikánkám kláštera sv. Anny v Brně.

První republika (1919-1938)

V roce 1930 mlýn vlastnil J. Černohorský - mlýn s 1 kolem na vrchní vodu.

Koncem 30. let 20. století mlýn koupil mlynář Ondříček, který mlýn zmodernizoval - 1 velká Francisova turbína, jeho syn přikoupil další malou Francisovu turbínu.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)

Mlýn mlel do konce 40. let 20. století.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Černohorský, Ondříček

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1369 - klášter sv. Anny v Brně

1930 - J. Černohorský

knec 30. let 20. stol. - Ondříček

Mlýn je vyobrazen na:

Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
vrchnostenský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
 • středověk
 • raná moderna do roku 1920
 • moderní 1920 – 1945
 • 1945 – současnost
zděná
přízemní
Z původní mlýnské budovy zbyla jen jedna stěna se starými dvířky.
 • dveře, vrata
   --
   Žádný prvek není vyplněn
   --
    --
    • náhon
    --
    Výrobce: V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 3,64m, výkon 3,15 HP.

    Koncem 30. let 20. století měl mlýn 1 velkou Francisovu turbínu a 1 malou Francisovu turbínu.
    Žádný motor není vyplněn
    • mlecí kámen

    Literatura / Internet

    Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
    Seznam vodních děl Republiky československé Ministerstvo financí 1932 Brno, str. 10
    Okolo mlýnů - turistický průvodce u mlýna Antonín Petrželka 0 viz fotografie

    Prameny

    Seznam je prázdný ...    Historické mapy    Současné fotografie - exteriér


    Současné fotografie - technologické vybavení


    Ostatní


    Hlavní autor
    Helena Špůrová 2014-03-07 21:33:18
    Spoluautoři
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2014-03-08 11:48:03