Adamcův, Slověnický mlýn

zpět | tisk | pdf
Adamcův, Slověnický mlýn
30
--
Horní Slověnice
373 72
České Budějovice
Horní Slověnice
49°2'11.561'' 14°39'52.288''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Poměrně velký mlýn s téměř kompletně dochovaným zařízením, který však díky statické poruše bude brzy zbořen. Majitel mlýna by však chtěl zařízení zachovat a znovu instalovat v replice mlýnské budovy. Snad se záměr majiteli podaří realizovat.
samota jižně od Horních Slověnic
Miletínský potok
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Mlýn v Horních Slověnicích vznikl nejspíše ve 30. letech 18. století. Na archivních mapách z roku 1827 je mlýn zachycen pouze na indikační skice a to ještě bez zakreslení náhonu.

Podle odevzdávací listiny z 21. dubna 1891 bylo dáno vlastnické právo na mlýn Kateřině Brůžkové. Roku 1909 se stal spolumajitelem mlýna Vojtěch Adamec, manžel Kateřiny Brůžkové, jak dokazuje notářský spis z 18. listopadu 1909.

První republika (1919-1938)

Z roku 1925 je doloženo, že se na mlýně mlelo žito a pšenice a vyráběly se kroupy. V té době měl mlýn jedno vodní kolo o výkonu 5 HP a motor na koks o výkonu 12 HP, dále jeden český kámen na špicování, prachový vysévač, dvě žitné válcové stolice na mletí žita a jednu porcelánku na pšenici.

Roku 1929 převzal mlýn po Vojtěchu Adamcovi jeho syn Ludvík. Ten doplnil strojní vybavení mlýna a provedl rekonstrukci mlýnice i připojené budovy. Dále byly instalovány vodní turbíny a jeden plynový motor, na jehož provoz se v roce 1938 spotřebovalo 100 metrických centů antracitu.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)

V roce 1938 se mlynář Ludvík Adamec dostal do svízelné situace, neboť musel vyplatit svých osm sourozenců. A tak v roce 1939 pronajal mlýn A. Hronkovi. Ten však neplatil nájem a navíc za fašistické okupace Ludvíka Adamce udal.

Roku 1941 byl mlýn úředně zastaven. Po osvobození podal v roce 1946 Ludvík Adamec žádost o obnovení provozu mlýna, ta mu však byla zamítnuta. Ani po letech, kdy Ludvík Adamec udržoval mlýnici v provozuschopném stavu, se objekt nedostal do jeho rukou.

  

Vývoj po roce 1989

V současné době mlýn už není schopen provozu, ale jeho nový majitel se z něj snaží co nejvíce zachránit.  Kvůli těžbě v nedalekém kamenolomu, kde se těžila modrá mrákotínská žula, však došlo k přerušení mlýnského náhonu a zřejmě v souvislosti se změnou hydrologických poměrů v lokalitě se jedna z obvodových zdí mlýna zhroutila. Jedinou možnou budoucností mlýna je reinstalace zařízení v replice mlýnské budovy. Pokud se tento záměr nepodaří realizovat, mlýn nejspíše časem zanikne.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Adamec

Mlýn je vyobrazen na:

Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
dochován bez větších přestaveb
venkovský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  vícepodlažní
  --
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře, vrata
  • okno
  • komín
  • klenba
  • existující umělecké složení
  --
  Žádný prvek není vyplněn
  --
   V roce 1925 je doložena výroba krup.
   • náhon
   --
   Výrobce: V roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.137 m3/s, spádem 5.2 m o výkonu 5 HP.
   Někdy po roce 1930 vodní kolo nahradila turbína.
   Výrobce: V roce 1925 sloužil k pohonu motor na koks o výkonu 12 HP.
   Kolem roku 1930 byl instalovaný plynový motor na antracit.
   • transmise, řemenice, převody
   • kamenné složení
   • válcová stolice
   • loupačka - průchodová
   • koukolník - válcový
   • vysévač hranolový
   • výtahy a dopravníky
    kapsový výtah
   • pytlovací lávka
   • zásobník, násypka

   Literatura / Internet

   Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
   Adamcův mlýn v Horních Slověnicích Josef Klempara, Kateřina Židoňová internet 2013 2.4. 2014 www.severniceskobudejovicko.estranky.cz mlýny severního Českobudějovicka
   Seznam a mapa vodních děl republiky československé Ministerstvo financí 1932

   Prameny

   Seznam je prázdný ...   Historické mapy   Současné fotografie - exteriér   Současné fotografie - vodní dílo


   Současné fotografie - technologické vybavení

   Hlavní autor
   REAPERXCX 2014-04-02 21:42:18
   Spoluautoři
   Rudolf (Rudolf Šimek) 2015-06-04 16:43:48