Mladotický mlýn

zpět | tisk | pdf
Mladotický mlýn
6
--
Mladotice
538 42
Chrudim
Mladotice nad Doubravou
49°52'8.934'' 15°32'46.287''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozlehlá usedlost bývalého mlýna. Koncem 19. století velká rekonstrukce po požáru a postaven nový válcový mlýn s turbinou. Provoz ukončen v 70. letech 20. století, poté devastace a veškerá technologie zničena. Od roku 1998 opravováno pro bydlení, nyní i jako penzion a hospůdka.
Mlýn se nachází na severozápadním okraji místní části Mladotice obce Ronov nad Doubravou na pravém břehu řeky Doubravy.
Doubrava
--
www.mladotickymlyn.cz
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Počátky mlýna neznáme, ale vznikl s určitostí před rokem 1764 neboť je vyobrazen již na mapě I. vojenského mapování.

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

V roce 1877 měl tři obyčejná složení a jedno složení umělecké.

Modernizace po požáru v roce 1880 přinesla přesunutí mlýna na dnešní místo, kde byla postavena velká čtyřpodlažní budova. Z počátku zajišťovala pohon dvě kola na vrchní vodu o průměru 360 cm a šířce 80 cm. První kolo pohánělo umělecké složení se žitnou stolicí, druhé špičák a obyčejné složení s francouzskými kameny.

František Prokeš, mlynář z Mladotic, byl v roce 1899 jedním z dvanácti porotců ve známém procesu s Leopoldem Hilsnerem u krajského soudu v Kutné Hoře. 

V roce 1910 vodní kola nahradila turbína.

Na místě původního mlýna zůstal "starý český mlýn" s obyčejným mlecím složením, určeným zřejmě ke šrotování.

První světová válka (1914 – 1918)

Vodní kolo původního "starého českého mlýna" nahradila asi v roce 1916 menší turbína.

První republika (1919-1938)

V roce 1930 je zde uváděn v seznamu vodních děl mlynář František Prokeš, mlýn.

Původní "starý český mlýn" byl v roce 1932 zrušen a jeho turbína přenesena k novému mlýnu.

Další zlepšení pohonu nastalo v roce 1938, kdy stávající turbíny nahradila nová o výkonu 20,5 HP a náhradní elektromotor (11 kW).

Znárodňování, život mlynářů v průběhu komunistického režimu (1949-1989)

Poslední mlynář Jan Trnka zde mlel do roku 1952.

Do roku 1972 zde šrotoval a mísil krmiva n.p. Pardubicko-jihlavské mlýny.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Trnka, Prokeš

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

V roce 1838 vlastnil mlýn Staupa Adalbert.

V roce 1899 vlastnil mlýn František Prokeš.

V roce 1930 vlastnil mlýn František Prokeš. (RŠ)

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
venkovský
malá řeka
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  vícepodlažní
  --
    • zcela bez technologie aj.
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
     • jez
     • náhon
     • odtokový kanál
     --
     bez dochovaného vodního motoruVýrobce: V roce 1930 byly ve mlýně dvě Francisovy turbíny o hltnosti 460 l/s, na spádu 4,10 m a výkonu 18,5 HP.
     elektrický motorVýrobce: Od roku 1938 náhradní elektromotor 11 kW.

      Literatura / Internet

      Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
      Seznam vodních děl republiky československé Ministerstvo financí Prah 1932 sešit 3, str. 7, číslo 3
      Chrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon Luděk Štěpán a Ivo Šulc Chrudim 2013 str. 121, číslo 18

      Prameny

      Seznam je prázdný ...      Historické mapy      Historické fotografie a pohlednice


      Současné fotografie - exteriér
      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků      Ostatní


      Hlavní autor
      salava 2014-09-02 23:26:29
      Spoluautoři
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-04-21 19:42:29
      meisl (Zdeněk Meisl) 2016-04-21 19:42:29