mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle

zpět | tisk | pdf
mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle
23
Ve Žlebě
Budětsko
798 52
Prostějov
Budětsko
49°35'30.252'' 16°56'23.795''
Mlýniště bez mlýna
Ve Žlebě - dříve vodní mlýn připomínaný již k roku 1379 s erbovní deskou z roku 1733. Dnes se jedná o soukromý objekt.
Pozůstatky budovy jsou neobyvatelné, takže je uvedeno mlýniště bez mlýna.
--
Pilavka
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Mlýn vznikl před rokem 1764 neboť je zakreslen již v mapě I. vojenského mapování.

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
zřícenina
venkovský
potok
--
  --
  --
  --
    • zcela bez technologie aj.
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     • lednice
     --
     bez dochovaného vodního motoruVýrobce:
     Žádný motor není vyplněn

      Historické mapy      Současné fotografie - exteriér


      Současné fotografie - vodní dílo      Ostatní      Hlavní autor
      Daniel Kišac2015-02-10 20:34:02
      Spoluautoři
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-03-16 19:54:13
      meisl (Zdeněk Meisl) 2015-12-07 22:53:46