Andělský, Horní mlýn; Engelsmühle

zpět | tisk | pdf
Andělský, Horní mlýn; Engelsmühle
71
--
Mašovice
669 02
Znojmo
Mašovice u Znojma
48°51'13.472'' 15°59'33.335''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý pozdně renesanční mlýn v Mločím údolí s dochovanou sgrafitovou výzdobou a pozdějšími barokními i klasicistními stavebními úpravami.
Mlýn se nachází západně od Znojma na samotě poblíž Mašovic.
Mašovický potok
48783/7-8180
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

Mlýn je porpvé v písemných pramenech zaznamenán roku 1618 s tím, že se uvádí i jeho předchozí existence, kdy náležel k záduší znojemských křižovníků. (PŠ)

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

V letech 1629-1664 mlynář ročně odváděl dávky 1 zl.rýn. 6 kr. Po přestavbě roku 1695 byl dominikální mlýn dáván mlynářům do nájmu. (PŠ)

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Koncem 19. století si mlynář vypomáhal se zřízením výletního hostince na mlýně až někdy během 20. století došlo k zastavení mletí úplně. (PŠ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Pitz

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1722 - Ferdinand Leopold Pitz

1748 - Michael Schieller

1850 - 1856  Matyáš Plakowitz

Popis významných přestaveb a modernizace technologie

Roku 1694-1695 nechal probošt Frendl mlýn a vodní dílo přestavět za 286 zl.rýn. Z té doby pochází i kartuš s proboštským znakem nad vchodem, která se už jednou stala neúspěšným cílem zlodějů. (PŠ)

Roku 1831 došlo k nejnutnějším stavebním úpravám a především k opravám vodního díla; byla vyzděna lednice, zaklenutý odtokový kanál, pořízeno nové vodní kolo, vantroky a zastřešení kola doškovou střechou. (PŠ)

Roku 1882 došlo k poklasicistním stavebním změnám mlýna. (PŠ)

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
částečně adaptován
venkovský
nestálá voda
--
 • předbělohorské období do roku 1620
zděná
jednopatrový
--
 • sgrafito, rytá výzdoba
 • dveře, vrata
 • okno
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • trámový strop
 • klenba
 • krov
 • dveře
 • schodiště

Dendrochronologický průzkum

Rok smýcení Objekt Konstrukce
1689-1703 Mlýnice Trámy, krovy, moučník
  --
  Žádný prvek není vyplněn
  --
   --
   • náhon
   • rybník
   • odtokový kanál
   • lednice
   V 16. století měl mlýn dvě vodní kola s dvěma složeními.
   Žádný motor není vyplněn
   Žádný motor není vyplněn

    Literatura / Internet

    Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
    Andělský vodní mlýn Národní památkový ústav 2012 6.10.2015 http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail… Seznam ohrožených nemovitých památek
    Mašovice - Andělský mlýn Jan Eliáš Brno 1999 7.10.2015 http://www.shpelias.cz/SHPela… Stavebně historický průzkum

    Prameny

    Seznam je prázdný ...


    Historické mapy    Plány - stavební a konstrukční    Historické fotografie a pohlednice
    Současné fotografie - exteriér    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků    Hlavní autor
    kolssteyn 2015-10-06 19:35:38
    Spoluautoři
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2017-01-05 17:30:15