Antošův mlýn, Vojnínský mlýn

zpět | tisk | pdf
Antošův mlýn, Vojnínský mlýn
7
--
Vojnín
431 55
Chomutov
Vojnín
50°16'48.292'' 13°14'38.629''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn v obci Vojnín u Radonic.
Mlýn se nachází na západním okraji obce Vojnín.
Liboc
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Vojnínský mlýn byl postaven v roce 1718 (tento letopočet je vytesán v kamenné klenbě dveří na jižní straně mlýna) jakožto první dům s kamennými základy v širokém okolí o čemž svědčí vytesaný letopočet v kameni na jižní straně mlýna. 

První republika (1919-1938)

Vyhořelý mlýn nechal jeho tehdejší majitel, Karl Krehan, a po něm i jeho žena a syn, znovu obnovit a rekonstruovat. Již tehdy došlo k první modernizaci mlýna, neboť Krehanovi jej vybavili turbínovým pohonem.

 

Vývoj po roce 1989

Dnešní majitelé Areálu Vojnínský mlýn zahájili jeho rozsáhlou rekonstrukci v 90. letech minulého století a i dnes se snaží jak areál, tak památku Vojnínský mlýn, nejen zachovat, ale hlavně rozvíjet a oživit jejich krásu a tradici. Spolu s občanskými sdruženími Vojnínský mlýn a Doupovská dráha se snaží obnovit také vodní náhon mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Krehan, Antoš

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

V roce 1930 byla majitelkou mlýna Františka Krehanová.

Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V zimě roku 1927 mlýn vyhořel.

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
částečně adaptován
venkovský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  jednopatrový
  --
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • drobné sakrální památky
    --
    Výrobce: Andrae et Fellgner, Hrádek
    Mlýn měl dvě vodní kola na svrchní vodu, později vyměněny za turbínu. Spád 3,6 m; průtok 164 l/s.; výkon 5,96 HP.
     --
     • náhon
     • odtokový kanál
     --
     turbína FrancisovaVýrobce: Andrae & Fellgner G.m.b.H.
     Žádný motor není vyplněn
     • transmise, řemenice, převody
     • výtahy a dopravníky

     Literatura / Internet

     Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
     Vojnínský mlýn 0 www.vojninskymlyn.cz
     Seznam a mapa vodních děl republiky Československé Ministerstvo financí Praha 1932 sešit 6, str. 20
     Vodní díla na Liboci II. Miroslav Ondrejka Radonické noviny 2003 17. 10. 2015 http://www.obec-radonice.cz/e_download…

     Prameny

     Seznam je prázdný ...


     Historické mapy










     Plány - stavební a konstrukční


     Historické fotografie a pohlednice


     Současné fotografie - exteriér


     Současné fotografie - technologické vybavení






     Hlavní autor
     Tekla 2015-10-08 11:24:52
     Spoluautoři
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2015-10-09 15:34:06
     kolssteyn 2015-10-12 12:48:40