Albrechtův mlýn

zpět | tisk | pdf
Albrechtův mlýn
58
--
Vintířov
43155
Chomutov
Vintířov u Radonic
50°18'17.488'' 13°16'21.533''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dnes již nefunkční budova mlýna v obci Vintířov u Radonic.
Mlýn se nachází na západním okraji obce.
Vintířovský potok
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Mlýn je v obci doložen k roku 1664, kdy vintířovské panství koupili Losynthalové. Jan Antonín Losy z Losynthalu prý tehdy hospodářství přebíral ve zchátralém stavu: mimo jiné i renesanční zámek s vodním příkopem, dvůr a ves Vintířov, pivovar, ovčín, mlýn a další statky.

První republika (1919-1938)

Mlýn je uveden v Seznamu a mapě vodních děl k roku 1930, mlynář - František Pösch. V té době měl mlýn 1 kolo na svrchní vodu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Pösch, Albrecht

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
částečně adaptován
venkovský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  jednopatrový
  --
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
      --
      bez dochovaného vodního motoruVýrobce: V roce 1930 zde bylo vodní kolo na vrchní vodu o hltnosti 71 l/s, na spádu 4,8 m a výkonu 2,98 HP.
      Žádný motor není vyplněn

       Literatura / Internet

       Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
       Radonice, Mašťov a okolí Vladimír Valeš 2001 www.obec-radonice.cz
       Seznam a mapa vodních děl republiky Československé Ministerstvo financí Praha 1932 Sešit 6, str. 20
       Vodní díla na Liboci II. Miroslav Ondrejka Radonické noviny 2003 17.10.2015 http://www.obec-radonice.cz/e_download…

       Prameny

       Seznam je prázdný ...


       Historické mapy       Současné fotografie - exteriér       Hlavní autor
       Tekla 2015-10-12 21:03:18
       Spoluautoři
       Rudolf (Rudolf Šimek) 2015-10-14 20:52:00